FACT jeugdteams

Vind jij de stap naar de reguliere hulpverlening te groot of wil je niet in de reguliere hulpverlening geholpen worden met jouw problemen? Of weten jouw ouders de weg niet te vinden naar de reguliere hulpverlening? Dan zijn onze FACT Jeugdteams een heel goed alternatief.

Wij zien vaak dat jongeren onze hulp inroepen. Zij hebben (vermoedens van ernstige) psychiatrische aandoeningen en problemen op meerdere gebieden, zoals op school of in het eigen gezin.

FACT: assertieve hulp

FACT staat voor ‘Flexible Assertive Community Treatment'. De hulpverleners van een FACT-team ondersteunen de jongeren om weer een zinvol en stabiel leven op te bouwen. Dat doen ze dichtbij die jongere: dat kan thuis zijn, in de opvang, in de kliniek of zelfs op straat. Hoe de ondersteuning eruitziet, hangt af van wat de jongere graag wil en nodig heeft. Lees alles over de kracht van FACT.

Voor wie is FACT bedoeld?

Jongeren van 12 tot 24 jaar met vaak meerdere psychische of psychiatrische aandoeningen die ook te maken hebben met allerlei andere problemen:

  • werkeloos zijn; geen inkomen hebben
  • geen opleiding volgen
  • ouders hebben zelf psychiatrische problemen
  • geen dak boven het hoofd hebben; zwervend zijn

Voorlichting:

We geven voorlichting over de verschillende levensgebieden

Gesprekken:

We ondersteunen de jongere door gesprekken te voeren op de plek waar hij of zij verblijft of wil afspreken.

Praktische zaken:

We gaan zo nodig mee naar belangrijke afspraken met instanties, we helpen met het starten van een opleiding, het zoeken van woonruimte of het omgaan met geld en schulden.

Medicijnen:

We zorgen ervoor dat de jongere op tijd medicijnen krijgt en we geven informatie over de werking en bijwerkingen van de medicijnen. De medicatie kan gecontroleerd en zo nodig aangepast worden door een arts of psychiater.

Locaties van onze FACT jeugdteams

Hier vind je onze teams

Informatie over diagnoses

Waar wij je bij kunnen helpen