Rif

Rif

Rif

Rif is er voor kinderen van 6 tot 12 jaar die thuis, op school en met andere kinderen vastlopen door moeilijk gedrag. Het kind is bijvoorbeeld heel druk, vaak boos of juist teruggetrokken en somber. Misschien vindt het kind het moeilijk om regels te volgen, met andere kinderen om te gaan of om op school goed mee te komen.

Observatie en dagbehandeling

Vaak lukt het niet meer om een kind voldoende onderwijs te laten volgen. Ook zijn er regelmatig conflicten binnen het gezin en heeft het gezin hulp nodig hoe je het beste met elkaar om kan gaan. Om die negatieve cirkel te doorbreken moet er vrijwel altijd zowel bij het kind als de ouder(s) wat veranderen.

Bij veel kinderen zit er onder het moeilijke gedrag angst of verdriet, wat ze niet zo gemakkelijk laten zien. Hierdoor worden ze soms niet goed begrepen door hun omgeving. Soms heeft het kind veel nare dingen meegemaakt, wat hun vertrouwen in zichzelf en volwassenen heeft aangetast. Bij andere kinderen is het niet zo duidelijk waar de gedragsproblemen vandaan komen. Het specialistische team dat bij Rif werkt, kan daar verder bij helpen.

Hoe ziet de behandeling bij Rif er uit?

Kinderen die in behandeling komen bij Rif zijn 5 dagen per week van 08:30 tot 15:30 uur op de afdeling. De groep bestaat uit totaal 8 kinderen.

Er wordt gestart met een observatieperiode van 6 tot 8 weken. Na de observatieperiode komt het team bij elkaar en bespreken zij samen met de ouder(s) wat zij denken dat er aan de hand is en welke behandeling nodig is.

Hierna kan dagbehandeling ingezet worden. Ieder kind krijgt een behandelplan op maat, met doelen voor zowel zichzelf die ze kunnen behalen door behandelingen op de groep te volgen en individueel, als ook doelen voor de ouder(s)/het gezin. Dagbehandeling bij Rif duurt totaal ongeveer 6 tot 9 maanden. Tijdens dagbehandeling gaat het kind 4 of 5 dagen per week een dagdeel naar school bij De Strandwacht, een cluster 4 school die een dependance heeft op het terrein van Youz.

Een team van behandelaren werkt met het kind op de afdeling. Tegelijkertijd hebben een ouderbegeleider, systeemtherapeut en een ambulant gezinsbehandelaar (die ook thuis komt) intensief contact met de ouder(s) en de rest van het gezin. Deze intensieve samenwerking is belangrijk om de relatie tussen het kind en de ouder(s) te versterken en de basis te leggen voor na dagbehandeling.

Wat leren kinderen bij Rif?

Tijdens de behandeling leren kinderen hun emoties herkennen en hoe ze daar (beter) mee om kunnen gaan. Ook leren ze sociale- en oplossingsvaardigheden samen met hun groepsgenoten: het volgen van regels, maken (en houden) van vrienden, aangeven van grenzen en ruzies oplossen en voorkomen. Er wordt gewerkt aan het versterken van hun zelfbeeld en het aanleren en vergroten van vaardigheden.

Welke behandelmethodieken worden gebruikt bij Rif?

We werken bij Rif vanuit de geweldloos verzet methodiek. Deze methodiek is gericht op het doorbreken van de machteloosheid van ouders/opvoeders. De nadruk wordt gelegd op de kracht van de ouder(s): om door te zetten en om weerstand te bieden tegen het moeilijke gedrag op een vastberaden en niet-aanvallende manier.

Daarnaast wordt er gewerkt vanuit de methodiek MBT-K: Mentaliseren Bevorderende Therapie voor Kinderen. Wat voel je? Wat denk je? Wat wil je? Wat verwacht je? En wat denk je dat een ander voelt en wil en zijn bedoeling is met zijn gedrag naar jou? Deze vragen staan centraal bij MBT. Kinderen leren hun eigen gevoel beter herkennen en leren na te denken over wat ze precies voelen en wat een ander mogelijk voelt en wil.

Wie werken er bij Rif?

Op de afdeling Rif werken sociotherapeuten (pedagogisch medewerkers), orthopedagogen, een kinder- en jeugdpsychiater, (gz-)psycholoog, verpleegkundig specialist ggz, ouderbegeleider, systeemtherapeut, ambulant gezinsbehandelaar en non-verbale therapeuten (zoals een speltherapeut en een psychomotorisch therapeut).

Praktische informatie

Rif is op de locatie Dr. van Welylaan in Den Haag. Deze locatie ligt tegen de duinen aan met een groot buitenterrein, een sportruimte en creatieve ruimte waar de kinderen tijdens hun behandeling gebruik van kunnen maken.

Vaak is er een wachttijd voor onze dagbehandeling. Voor actuele wachttijden kan contact opgenomen worden met onze coördinerend behandelaar via 088 358 80 10.