Sloep

De Sloep is een afdeling voor kinderen van 6 tot 12 jaar met psychiatrische problemen in combinatie met een verstandelijke beperking (IQ lager dan 85). De kinderen zijn bijvoorbeeld heel druk, vaak boos of juist teruggetrokken en somber. Misschien vinden zij het moeilijk om met andere kinderen om te gaan of om op school goed mee te komen.

Soms hebben kinderen veel nare dingen meegemaakt in hun leven, wat hun vertrouwen in zichzelf en volwassenen heeft aangetast. Bij andere kinderen is het niet zo duidelijk waar de problemen vandaan komen. Bij veel kinderen zit er onder het moeilijke gedrag angst of verdriet, wat ze niet zo gemakkelijk laten zien. Hierdoor worden ze soms niet goed begrepen door hun omgeving.

Wat leer je bij de Sloep?

Als je in behandeling komt bij de Sloep, ben je daar overdag en blijf je ook slapen. Dat doe je samen met 7 andere kinderen. We bekijken dan altijd eerst wat er aan de hand is. Dat doen de behandelaren op jouw afdeling. Tegelijkertijd heeft een ouderbegeleider intensief contact met jouw ouders en de rest van het gezin.

Na 6 weken komt het team bij elkaar en bespreken we samen met jouw ouders wat wij denken dat er aan de hand is. Vaak is er sprake van psychiatrische problematiek, waarvoor behandeling gewenst is. Om de negatieve cirkel te doorbreken moet er vaak zowel bij jou als bij je ouders wat veranderen. Voor elk kind wordt een behandelplan gemaakt met doelen die je kunt behalen door behandelingen op de groep en individueel. We werken vanuit de geweldloos verzet methodiek.

Wie werken er bij de Sloep?

Bij de Sloep werken orthopedagogen, (gz-)psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, ouderbegeleiders, sociotherapeuten, artsen en non-verbale therapeuten.

Praktische zaken

Je vindt de Sloep aan de Dr. van Welylaan in Den Haag. Deze locatie ligt tegen de duinen aan en heeft een grote tuin. Ook is er een sportruimte en creatieve ruimte waar je tijdens je verblijf van gebruik kunt maken.