Koraal

De afdeling Koraal is een afdeling voor kinderen van 6 tot 12 jaar die op meerdere leefgebieden, onder andere thuis, op school en met andere kinderen vastlopen. De kinderen hebben vaak complexe problematiek, waardoor ouders, broers en zussen en leerkrachten niet meer weten hoe ze er mee om moeten gaan.

Soms hebben kinderen veel nare dingen meegemaakt in hun leven, wat hun vertrouwen in zichzelf en volwassenen heeft aangetast. Bij andere kinderen is het niet zo duidelijk waar de problemen vandaan komen. Bij veel kinderen zit er onder het moeilijke gedrag angst of verdriet, wat ze niet zo gemakkelijk laten zien. Hierdoor worden ze soms niet goed begrepen door hun omgeving.

Wat leer je bij Koraal?

Als je in behandeling komt bij Koraal, kun je daar overdag verblijven en ook blijven slapen. Dat doe je samen met 7 andere kinderen. We bekijken dan altijd eerst wat er aan de hand is. Dat doen de behandelaren op jouw afdeling, en tegelijkertijd hebben een ouderbegeleider en systeemtherapeut en een ambulante gezinsbehandelaar (die ook bij je thuiskomt) intensief contact met jouw ouders en de rest van het gezin, om te horen waar zij zich zorgen over maken en waar ze met elkaar tegen aanlopen.

Na 6 weken komt het team bij elkaar en bespreken we samen met jouw ouders wat wij denken dat er aan de hand is. Vaak is er sprake van psychiatrische problematiek, waarvoor behandeling gewenst is. En heeft het systeem hulp nodig hoe je als gezin het beste met elkaar om moet gaan. Om de negatieve cirkel te doorbreken moet er vaak zowel bij je ouders als bij jou wat veranderen. Je krijgt een behandelplan op maat, met doelen die je kunt behalen door behandelingen op de groep en individueel. We werken vanuit de geweldloos verzet methodiek.

Wie werken er bij Koraal?

Op de afdeling Koraal werken pedagogisch medewerkers, orthopedagogen, (gz-)psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, ouderbegeleiders, systeemtherapeuten, ambulante gezinsbehandelaar,  sociotherapeuten, artsen en non-verbale therapeuten.

Praktische zaken

Je vindt Koraal aan de Dr. van Welylaan In Den Haag. Deze locatie ligt tegen de duinen aan en heeft een grote tuin. Ook is er een sportruimte en creatieve ruimte waar je tijdens je verblijf van gebruik kunt maken.