Kinderen uit de Knel

Iedereen uit het gezin lijdt onder ruziemakende ouders tijdens en na een scheiding. De kinderen net zoals de ouders. Het is 'niet leuk thuis', je kunt het gevoel krijgen dat je moet kiezen terwijl je dat helemaal niet wilt. Je kunt er zelfs psychische problemen van krijgen. Dat hoeft niet. Het groepsprogramma Kinderen uit de Knel biedt een aanpak voor dit soort situaties. Dit groepsprogramma wordt aangeboden in de regio Haaglanden.

Voor wie is Kinderen uit de Knel?

Het programma is bedoeld voor complete gezinnen die verstrikt zijn geraakt in scheidingsconflicten (zeg maar ruzies). De ruzies kunnen gaan over wie wanneer de kinderen heeft, het wonen in verschillende woningen, geld en andere belangrijke onderwerpen. De ouders komen er onderling niet meer uit. Deze ruzies/conflicten kort of lang duren. Dit beïnvloedt het dagelijkse leven en hoe iedereen zich voelt (welzijn) van alle gezinsleden en mensen om hen heen. Denk bv. aan de opa's en oma's, vrienden en buren.

Kinderen in het gezin kunnen (mede) door de ruzies tussen ouders en spanningen die die ruzies opleveren 'last krijgen'. Ze kunnen klachten ontwikkelen als: terugtrekgedrag, lichamelijke klachten, gedragsproblemen, stemmingsproblemen.

Let op: om in aanmerking te komen voor 'Kinderen uit de Knel' moet een of beide ouders in de regio Haaglanden wonen.

Wat leer je bij Kinderen uit de Knel?

Het doel van het programma is dat letterlijk kinderen uit de knel raken omdat de ouders bijvoorbeeld andere manieren hebben geleerd om om te gaan met conflicten. Dat betekent ondermeer minder ruzies en minder spanningen. Zo kunnen de kinderen en hun ouders zich weer veilig voelen en zich goed ontwikkelen.

Wat doen ze bij Kinderen uit de Knel?

Kinderen uit de Knel is een groepsprogramma voor zes ouderparen en hun kinderen (in de leeftijd van 4 tot 18 jaar). De oudergroep (beide ouders) komt 1 keer in de 14 dagen, acht keer twee uur bij elkaar. In dezelfde tijd komen de kinderen van de gezinnen ook in een aparte groep bij elkaar. De ouders werken aan het doorbreken van de neerwaartse negatieve spiraal en aan het vinden van nieuwe oplossingen voor steeds terugkerende problemen. Het belang van de kinderen (hun welzijn) staat hierin steeds centraal. Uit alle eerdere groepsprogramma's blijkt dat de groepsleden elkaar goed kunnen helpen.

Twee gespreksleiders (therapeuten) zorgen voor een prettige sfeer in de groep waardoor positieve veranderingen mogelijk worden. De gespreksleiders geven informatie, opdrachten en oefeningen die ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te maken. De ouders horen ook de verhalen van andere ouders en zien wat dat met hen doet. Ze zijn niet betrokken bij het conflict van het andere stel en kunnen dus toekijken en luisteren. Hier kunnen de ouders over en weer van elkaar leren. 

In de kindergroep staan verschillende thema’s centraal waar kinderen van ouders die in een vechtscheiding verwikkeld zijn mee te maken kunnen krijgen. Voorbeelden daarvan zijn: omgaan met stress, loyaliteiten en het wonen in 2 huizen. De kinderen maken op hun eigen manier een presentatie; dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een tekening, theater, een filmpje of een knutselwerk. Wij richten ons op de krachten van de kinderen en op het vergroten van weerbaarheid. De kinderen presenteren aan de ouders wat ze hebben gemaakt en de ouders presenteren aan de kinderen wat ze in het project hebben geleerd en wat ze de kinderen toewensen.

Aan het eind wordt geëvalueerd en kijken we met ouders en kinderen of er nog een vervolgtraject nodig is.

Praktische zaken

Na aanmelding ontvangen beide ouders een aanmeldformulier. Na ontvangst van alle formulieren volgen twee intakegesprekken. Het eerste gesprek is met beide ouders en de oudertherapeuten en eventuele verwijzers. Na de toezegging van de ouders dat zij willen meedoen aan het programma volgt een tweede intakegesprek, nogmaals met beide ouders, maar ook met de kinderen die dan kennismaken met de kindertherapeuten.

Wanneer bekend is op welke datum de groep gaat starten wordt een zogenaamde netwerkavond georganiseerd, een informatieavond voor alle belangrijke mensen rondom de ouders; denk aan familieleden, vrienden, buren, maar ook behandelaren en advocaten. Deze belangrijke mensen rondom de ouders kunnen helpen tijdens moeilijke momenten in het groepsprogramma. Er kan een beroep gedaan op deze mensen.

Groepen bestaan uit zes ouderparen. Er starten meerdere keren per jaar nieuwe groepen.

Aanmelden kan:

  • als ouders bereid zijn om samen te komen naar de intake.
  • als ouders bereid zijn om juridische procedures te stoppen, (eventueel tijdelijk) tijdens het volgen van het programma.

en een mail te sturen aan: Kinderenuitdeknel@parnassiagroep.nl

Kinderen uit de Knel is van oorsprong een initiatief van het Lorentzhuis en het Kinder- en Jeugdtraumacentrum. Kijk voor meer informatie op www.kinderenuitdeknel.nl