Publicaties

Het Leo Kannerhuis is een hoogspecialistisch expertisecentrum met het TOPGGz-keurmerk. Daar hoort het stimuleren van academische prestaties bij, wat resulteert in publicaties in toonaangevende bladen over onderzoek en patiëntenzorg. Naast deze zogenaamde peer-reviewed artikelen dragen medewerkers ook actief bij aan artikelen in vakbladen, hoofdstukken in boeken voor professionals en ondernemen zij redactionele werkzaamheden. Dit alles geschiedt vanuit onderzoek en kennisvergaring in onze behandelcentra.