Mededeling

Youz Haaglanden kan momenteel geen behandeling en/of diagnostisch traject aan anderstalige cliënten of cliënten die zich onvoldoende in het Nederlands verstaanbaar kunnen maken vanaf 6 jaar en hun gezin bieden. Dit geldt ook voor cliënten die Engelstalige native speakers zijn en hun ouders voor wie Engels de 2e taal is. Reden: we hebben momenteel onvoldoende capaciteit bij de anderstalige behandelaren. Wij zijn daarom niet  meer in staat om de hoogwaardige zorg te kunnen bieden die men van ons gewend is/van ons mag verwachten.

Uitzonderingen:

- i-psy jeugd en gezin: in het Arabisch en/of Turks mogelijk
- IMH 0- 6 aanbod: o.a. in het Engels, Turks en/of Arabisch soms mogelijk

Den Haag Leggelostraat

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.

Problemen die we behandelen

Bij ons werken mensen die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit

i-psy Jeugd en Gezin

Opgroeien in een gemengd culturele omgeving is soms moeilijk. i-psy Jeugd en Gezin helpt jongeren met psychische problemen. Die problemen hebben vaak te maken met het opgroeien in twee culturen. We zien dat jongeren verschillen tussen de Nederlandse cultuur en die van de ouder ervaren. Psychische problemen worden in elke cultuur op een andere manier beleefd en aangepakt. Hier hebben wij tijdens onze behandeling aandacht voor. Iedereen die belangrijk is voor het succes betrekken we bij de behandeling.

IMH-team

Youz is ook gespecialiseerd in behandeling van zwangeren met zorgen over de aankomende komst van hun kindje, en/of met een risico op moeilijkheden in de afstemming/hechting. En in diagnostiek en behandeling van de ouder- kind interactie, alsook kindfactoren of een combinatie van beiden, voor baby’s, peuters en kleuters tot 6 jaar (tot groep 3). Lees meer over de hulp aan het jonge kind.

rondomJou

Vanaf 1 januari 2024 wordt de jeugdhulp in Den Haag op een nieuwe manier georganiseerd. Dat betekent iets voor kinderen, jongeren, ouders en verwijzers.

Vanuit het samenwerkingsverband rondomJou gaan we ons nog meer richten op kinderen, jongeren en gezinnen in de stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout en Leidschenveen-Ypenburg. rondomJou is een netwerkorganisatie van Youz, Xtra, Middin en Jeugdformaat en is actief in bijvoorbeeld Centra voor Jeugd en Gezin, in huisartsenpraktijken, op scholen en op politiebureaus. Naast basishulp biedt rondomJou ook specialistische jeugd- en opvoedhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen.

De organisatie Kracht richt zich op de stadsdelen Escamp, Loosduinen, Segbroek en Scheveningen.

Wat verandert er voor kinderen, jongeren en verwijzers vanaf 1 januari 2024?

Kinderen en jongeren tot 18 jaar woonachtig in Den Haag worden vanaf 1 januari 2024 aangemeld bij rondomJou of Kracht.

rondomJou en Kracht werken ieder voor een eigen gebied in de stad. Kijk op www.jeugdhulpdenhaag.nl voor meer informatie en check je postcode om te zien met welke organisatie je contact krijgt.