Paginakop youz verslavingszorg

Sportcode

Sportcode

De Sportcode is een integrale methodiek ontwikkeld voor sportverenigingen en heeft als doel om het alcoholgebruik onder jongeren tussen de 10 en 18 jaar op sportverenigingen te voorkomen of te verminderen.

Het biedt de vereniging handvatten om een goed alcoholbestuursreglement op te stellen en deze na te leven en zet in op voorlichting aan jeugdleden en hun ouders.

Tijdens het programma krijgen deelnemers eerlijke informatie waarmee ze gestimuleerd worden om gezonde keuzes te maken en leren ze hoe risico’s rond het gebruik van alcohol vermeden kunnen worden. Volwassenen krijgen handvatten om hierover met jongeren in gesprek te gaan.

Doelgroep

De doelgroepen van het programma Sportcode zijn jongeren van 10 tot 18 jaar die lid zijn van een sportvereniging, ouders en medewerkers van de vereniging.

Programma

Het programma start met het inventariseren van welke problemen de sportvereniging ervaart en welke bereidheid er is om het alcoholbeleid te veranderen. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld om het eigen alcoholbeleid en de naleving te verbeteren. Belangrijke stap hierbij is dat de sportvereniging het reglement actualiseert en gaat uitdragen. Groepsinterventies voor vrijwilligers en (bar)personeel, ouders en/of jongeren omtrent alcoholgebruik zullen volgen.