Paginakop youz verslavingszorg

School

School

Voor scholen, zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs als middelbaar beroepsonderwijs.

Heb je te maken met alcohol of drugs op school? Schooluitval, spijbelende leerlingen of probleemgedrag door het gebruik van alcohol, drugs of gamen? Of wil je dit juist voorkomen? Je kunt hier als school zelf invloed op uitoefenen.

Helder op School

Het programma behandelt de thema’s rondom alcohol, roken en drugs.

Samen slagen

Concrete mogelijkheden om aan de slag te gaan met het verminderen van alcohol- en drugsgebruik van leerlingen.

ROC aanvalsplan

Het doel van dit programma is het voorkomen of verminderen van middelengebruik bij studenten.

Ouderbijeenkomsten basisonderwijs

Bijeenkomsten voor ouders van groep 7 en groep 8 over opvoedadviezen omtrent het voorkomen van alcohol-, drugsgebruik en problematisch gamen.

HBO en WO

Advies en ondersteuning op maat voor het HBO en Universiteiten.