Paginakop youz verslavingszorg

KOPP/KOV

KOPP/KOV

KOPP/KOV staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problematiek (KOPP) en Kinderen van Verslaafde Ouders (KOV).

Opgroeien in een gezin waar één of beide ouders psychische of verslavingsproblemen heeft, is niet altijd even gemakkelijk. Kinderen van deze ouders kunnen daar vragen over hebben, zich extra verantwoordelijk voelen en onzeker zijn.

Door deze thema’s te bespreken met leeftijdsgenoten die hetzelfde meemaken, worden deze jongeren een stapje op weg geholpen om beter om te gaan met de situatie thuis.

Doelgroep

De KOPP/KOV-groep is bedoeld voor jongeren van 12 t/m 15 jaar en van 16 t/m 23 jaar, die ouders hebben met psychische en/of verslavingsproblematiek. Jongeren die zelf psychische en/of verslavingsproblematiek hebben kunnen helaas niet deelnemen aan deze groep. Voor hen zijn andere trajecten beschikbaar binnen Youz. Daarnaast moeten de jongeren leerbaar zijn en in groepsverband kunnen functioneren. Zij moeten de middelen/mogelijkheden hebben om bij de bijeenkomsten aanwezig te kunnen zijn.

Aantal deelnemers

Youz gaat uit van een deelnemersaantal van minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers. Dit met het oog op enerzijds een zo optimaal mogelijke groepsdynamica en anderzijds de mogelijkheid om de jongeren ook individuele aandacht te geven.

Aantal bijeenkomsten

De KOPP/KOV-groepen omvatten 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. De locatie kan in overleg bepaald worden. Tevens vinden er kennismakingsgesprekken plaats, is er een ouderbijeenkomst en na ongeveer drie maanden een terugkombijeenkomst.