Paginakop youz verslavingszorg

ROC aanvalsplan

ROC aanvalsplan

Uit onderzoek blijkt dat drugs- en alcoholgebruik onder ROC-studenten hoog is. Dit heeft negatieve gevolgen voor de schoolprestaties. Studenten spijbelen namelijk vaker of stoppen zelfs helemaal met school zonder diploma. Om deze reden is een programma ontwikkeld om in te zetten op ROC-scholen: Het ROC-Aanvalsplan.

Het doel van dit programma is het voorkomen of verminderen van middelengebruik bij studenten. Waarbij naar verwachting ook onderprestatie, schooluitval en alcohol- en drugsgerelateerd geweld wordt teruggedrongen en de gezondheid van studenten verbetert.

Voor wie?

Studenten van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Hier wordt MBO-onderwijs gegeven aan jongeren vanaf 16 tot ongeveer 24 jaar.

Omschrijving

Het ROC Aanvalsplan is een integrale interventie voor het MBO onderwijs en heeft als doel het terugdringen van middelengebruik onder studenten van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Het hoofddoel valt uiteen in verschillende organisatie-, kennis- en vaardigheidsdoelstellingen die worden gerealiseerd door de 9 onderdelen van de methodiek uit te voeren die speciaal zijn ontwikkeld voor het ROC, zoals het opstellen van beleid, deskundigheidsbevordering voor medewerkers, voorlichting aan leerlingen en invoering van een screeningsvragenlijst. Uitvoer van deze onderdelen geschiet via de beschreven aanpak wat ervoor zorgt dat de onderdelen elkaar versterken. Overkoepelend wordt vanuit Youz een Gezondheidscoach ingezet die op een persoonlijke en laagdrempelige manier studenten begeleidt om middelengebruik en onderliggende problematiek te verminderen door middel van een screenings- en toeleidingstraject. De gezondheidscoach is een aantal uur in de week beschikbaar voor de betreffende schoollocatie.