Praktische informatie

De KOPP/KOV-groep is er voor jongeren van 12 t/m 15 jaar en van 16 t/m 23 jaar die ouders hebben met psychische en/of verslavingsproblematiek. Jongeren die zelf psychische en/of verslavingsproblematiek hebben kunnen helaas niet deelnemen aan deze groep. Voor hen zijn andere trajecten beschikbaar binnen Youz.

Youz gaat uit van een deelnemersaantal van min. 5 en max. 8 deelnemers. Dit met het oog op enerzijds een zo optimaal mogelijke groepsdynamica en anderzijds de mogelijkheid om de jongeren ook individuele aandacht te geven.

Aantal bijeenkomsten


De KOPP/KOV-groepen omvatten 8 bijeenkomsten van 1,5 uur die wekelijks plaatsvinden (met uitzondering van schoolvakanties). Tevens vinden er kennismakingsgesprekken plaats, is er een ouderbijeenkomst en na ongeveer drie maanden een terugkombijeenkomst.

Thema’s groep 12-15 jaar:

 • Bijeenkomst 1 Kennismaking en bespreekbaar maken thuissituatie
 • Bijeenkomst 2 Bewust worden van de gevolgen
 • Bijeenkomst 3 Psycho-educatie: Wat weet jij al?
 • Bijeenkomst 4 Uiten van gevoelens
 • Bijeenkomst 5 Sociaal netwerk
 • Bijeenkomst 6 Omgaan met lastige situaties
 • Bijeenkomst 7 Opkomen voor jezelf
 • Bijeenkomst 8 Afsluiting

Thema’s groep 16-23 jaar:

 • Bijeenkomst 1 Kennismaking
 • Bijeenkomst 2 Mijn familie en ik
 • Bijeenkomst 3 De psychiater aan het woord
 • Bijeenkomst 4 Loslaten en vasthouden
 • Bijeenkomst 5 Anders denken
 • Bijeenkomst 6 Anders doen
 • Bijeenkomst 7 Sociale steun
 • Bijeenkomst 8 Een eigen leven leiden

Tijdstip en locatie

Heb je vragen of wil je het programma ontvangen neem dan contact op met Youz of mail naar kopp-kov@anteszorg.nl.

Let op: meld tijdig aan, de groepen kunnen vol zijn, echter bij te weinig aanmeldingen kunnen de groepen helaas niet doorgaan.