Paginakop youz verslavingszorg

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering

De deskundigheidsbevordering biedt professionals werkzaam binnen zorginstellingen, jongerenwerk en dienstverlening een training voor het herkennen van middelen, signaleren van gebruik en gespreksvaardigheden.

Training Open & Alert

De training Open & Alert is een gecertificeerde training ontwikkeld door het Trimbos Instituut en bestaat uit drie dagdelen en een follow-up (2 uur) om knelpunten te bespreken met elkaar. Na de training heb je basiskennis van de meest voorkomende en gebruikte middelen in Nederland, signaleringsvaardigheden ontwikkeld en gesprekvaardigheden eigen gemaakt. Met deze competenties ben je in staat om jongeren hulp en begeleiding te kunnen bieden rond problemen met het gebruik van middelen.