Paginakop youz verslavingszorg

Samen slagen

Samen slagen

Samen Slagen biedt concrete mogelijkheden waarmee VSO cluster 4 scholen en praktijkonderwijs direct aan de slag kunnen met leerlingen en ouders om het alcohol- en drugsgebruik van de leerlingen te verminderen.

Voor VSO cluster 4 en Praktijkonderwijs

Samen Slagen is een integrale interventie ontwikkeld door Youz in samenwerking met Gemeente Rotterdam en het Horizon Schreuder College en landelijk erkend als goed onderbouwde interventie. Samen Slagen omvat zowel regelgeving, beleid en zorgstructuur, alsook lesmateriaal, het ontwikkelen van gezamenlijke autoriteit met ouders en externe partijen en training voor schoolmedewerkers.

Voor wie?

Leerlingen van het praktijkonderwijs of VSO cluster 4 tussen de 12 en 18 jaar.

Inhoud

Samen Slagen is een integrale interventie bestaande uit verschillende onderdelen welke is erkend door de landelijke erkenningscommissie als goed onderbouwde interventie.

Binnen Samen Slagen krijgen leerlingen voorlichting van de eigen docenten over alcohol en drugs. De kracht van deze voorlichtingslessen wordt ingebed in een integraal programma: het veiligheidsbeleid, bestaande uit een reglement en een handelingsprotocol, wordt aangescherpt; de zorgstructuur wordt verhelderd door inzet van de gezondheidscoach en door aan te geven wanneer leerlingen kunnen worden doorverwezen hiernaar; en medewerkers op de school krijgen deskundigheidsbevordering om handelingsverlegenheid te verminderen en signaleringsvaardigheden aan te leren. Hierbij is het van belang dat de onderdelen voor leerlingen en medewerkers pas worden gestart wanneer het veiligheidsbeleid en de zorgstructuur helder zijn, zodat dit in de onderdelen goed kan worden gecommuniceerd.

Leerlingen die problemen ervaren met middelengebruik krijgen begeleiding van een Gezondheidscoach. Deze Gezondheidscoach is vanuit Youz een aantal uur in de week werkzaam op school als onderdeel van het zorgteam en is gespecialiseerd in het begeleiden, motiveren en tijdig doorverwijzen van leerlingen die problemen hebben met middelengebruik.

Per school worden alle onderdelen van het volledige programma Samen Slagen uitgevoerd over een tijdsbestek van twee schooljaren.