Paginakop youz verslavingszorg

Deskundigheidbevordering

Deskundigheidbevordering

De deskundigheidsbevordering biedt professionals werkzaam binnen zorginstellingen, jongerenwerk en dienstverlening een training voor het herkennen van middelen, signaleren van gebruik en gespreksvaardigheden.

Training Open & Alert

De training Open & Alert is een gecertificeerde training ontwikkeld door het Trimbos Instituut en bestaat uit drie dagdelen en een follow-up (2 uur) om knelpunten te bespreken met elkaar. Na de training heb je basiskennis van de meest voorkomende en gebruikte middelen in Nederland, signaleringsvaardigheden ontwikkeld en gesprekvaardigheden eigen gemaakt. Met deze competenties ben je in staat om jongeren hulp en begeleiding te kunnen bieden rond problemen met het gebruik van middelen.

Training 'Iedereen gebruikt toch?'

'Iedereen gebruikt toch?' is een gecertificeerde training en richt zich specifiek op de impact en invloed van verslaving op jonge licht verstandelijk beperkte mensen. Ook de rol en de impact op het gezin waar een verslaafd gezinslid deel van uitmaakt, wordt onder de loep genomen. Na de training heb je meer inzicht in de invloed van verslaving op beide thema's en vooral hoe je hier beter op in kan spelen, dan wel op aan kunt sluiten. Je doet niet alleen meer gerichte kennis op over de twee thema's, maar leert ook hoe dit beter te signaleren is en hoe je hier beter bij kunt aansluiten om zo goed mogelijke zorg te bieden.