Agressie

Iets kapotmaken, heel erg boos worden op iemand of jezelf veel pijn doen omdat je zo kwaad bent. Als je agressief bent vind je het moeilijk om goed met je boosheid om te gaan. Je moet die boosheid kwijt, maar hoe? Misschien reageer je die kwaadheid af op spullen, op andere mensen of op jezelf. Agressie kan je in ieder geval behoorlijk in de weg zitten en zorgen voor problemen.

Hoe vaak komt agressie voor?

Het is moeilijk te zeggen hoe vaak agressie voorkomt. We weten wel hoe vaak problemen voorkomen waarbij mensen soms agressief worden, zoals bij ADHDautismegedragsproblemen en crimineel gedrag.

Waar komt agressie door?

Vaak gaat het niet goed met jongeren die agressief zijn. Ze voelen zich misschien alleen en onbegrepen en worden daardoor agressief. Dat kan voorkomen als je bijvoorbeeld ADHD of autisme hebt of als er iets heel ergs is gebeurd en je niet goed weet wat je moet doen. Kinderen en jongeren met gedragsproblemen zijn vaak ook agressief.

Wat kan Youz voor jou doen?

Youz kan je helpen als jouw klachten ook voor andere problemen zorgen. Je gaat bijvoorbeeld niet meer naar school, hebt het moeilijk thuis of vindt vriendschappen aangaan of onderhouden erg lastig.

Dit is wat Youz voor jou kan doen:

 • Diagnose
 • Psycho-educatie
 • Brusjesgroep
 • Agressieregulatietraining (ART)
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Rots en water
 • Individuele gesprekken
 • Ouderbegeleiding
 • Intensieve ambulante gezinsbegeleiding (IAG)
 • Multidimensionale familietherapie (MDFT)
 • TheraPlay
 • Psychomotorische therapie (PMT)
 • Beeldende therapie
 • EMDR
 • EQUIP
 • Zelfcontrolegroep

Neem contact op met Youz voor een intakegesprek

Wil je meer weten?

Lees meer over: