Kind met gedragsstoornis

Kind met gedragsstoornis

Omgaan met een kind met een gedragsstoornis kan lastig zijn. Hieronder een aantal tips die u kunt toepassen. Herkent u de symptomen van agressie, CD, crimineel gedrag of ODD bij uw kind? Wij bij Youz kunnen u informeren over deze gedragsstoornissen. Er zijn verschillende soorten behandelingen beschikbaar zoals individuele gesprekken, ouderbegeleiding en multidisciplinaire familietherapie (MDFT).

Wat kunt uzelf betekenen?

  • Het is voor u natuurlijk heel moeilijk om uw kind te zien vastlopen. Praat er daarom over met iemand die u vertrouwt.
  • Zoek hulp bij professionals. Zij kunnen u ondersteunen in deze situatie, naar u luisteren en er samen met u zoeken naar oplossingen.
  • Praat erover op school zodat u samen kunt kijken wat het beste helpt in jullie situatie.
  • Voor docenten: formuleer regels in positieve zin, dus niet: "niet rennen in de gang" maar wel: "rustig lopen in de gang".