Kind met gedragsstoornis

Omgaan met een kind met een gedragsstoornis kan lastig zijn. Hieronder vind je een aantal tips die je kunt toepassen. Herken je de symptomen van agressie, CD, crimineel gedrag of ODD bij jouw kind? Wij bij Youz kunnen je informeren over deze gedragsstoornissen. Er zijn verschillende soorten behandelingen beschikbaar zoals individuele gesprekken, ouderbegeleiding en multidisciplinaire familietherapie (MDFT).

Wat kun je zelf voor je kind doen?

  • Het is natuurlijk heel moeilijk om jouw kind te zien vastlopen. Praat er daarom over met iemand die je vertrouwt.
  • Zoek hulp bij professionals. Zij kunnen je ondersteunen in deze situatie, naar je luisteren en  samen met jou zoeken naar oplossingen.
  • Praat erover op de school van je kind zodat je samen kunt kijken wat het beste helpt in jullie situatie.
  • Voor docenten: formuleer regels in positieve zin, dus niet: "niet rennen in de gang" maar wel: "rustig lopen in de gang".