ODD (Oppositional defiant disorder)

ODD (Oppositional defiant disorder) is de lichtere variant van een gedragsstoornis. Kinderen en jongeren met ODD zijn erg dwars, willen niet luisteren naar hun ouders en docenten en ze reageren vaak geprikkeld en boos.

Ieder kind en iedere jongere gaat wel eens de discussie aan over regels en wie er de baas is. Iemand met ODD doet dit altijd en vaak ook op een heel brutale manier. Het is dan zo erg dat het voor grote problemen thuis en op school zorgt. Hoewel ze vaak erg aanwezig zijn in hun gedrag voelen ze zich vaak ongelukkig met zichzelf. Voor ouders is het een hele klus om hun kind de baas te blijven en gelukkiger te krijgen.