Kind met psychose

Heeft jouw kind soms bijzondere ervaringen? Dat is vrij normaal onder een groot percentage van jongeren met bijvoorbeeld ADHDautisme of een depressie. Als je kind dingen ziet, hoort of voelt die er niet zijn of heel achterdochtig wordt en grip verliest op wat hij of zij meemaakt, dan kan er sprake zijn van een psychose.

Veel kinderen en jongeren hebben bijzondere ervaringen. We noemen dit milde psychotische ervaringen. Dit is een vrij normaal verschijnsel, gaat vaak vanzelf weer over en komt voor onder 40 procent van de jongeren die een psychische stoornis hebben. Wanneer deze ervaringen niet aansluiten bij de realiteit en een jongere geen grip meer heeft op zijn gedrag kan er sprake zijn van een psychose.