paginakop sub Depressie

Kind met depressie

Kind met depressie

Blij, verdrietig, gefrusteerd of somber zijn slechts enkele emoties die jouw kind kan voelen.  Stemmingswisselingen horen bij het leven. Het is voor iedereen (kinderen, jongeren en volwassenen) een manier om om te gaan met verdrietige of frustrerende situaties. Wanneer verdrietige en sombere buien steeds vaker voorkomen en het plezier en de zin in het leven verdwijnt, kan er sprake zijn van een depressie. Bij een depressie blijft somberheid langer aanhouden dan normaal. Een depressie is een vorm van een stemmingsstoornis. Ook kinderen en jongeren kunnen een depressie krijgen.

Is mijn kind depressief?

Signalen dat jouw kind depressieve gevoelens heeft kan blijken uit de volgende emoties of gedrag:

  • (groot) verdriet voelen en huilen
  • nergens zin meer in hebben
  • minder sociale contacten hebben
  • slecht of overmatig slapen
  • toename of vermindering van eetlust
  • sombere gedachten, mogelijk ook over de dood
  • gevoelens van waardeloosheid en schuld

Lees meer over herkennen van een depressie

Oorzaken depressie

Of jouw kind een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van een depressie hangt af van zowel beschermende factoren als risicofactoren. Deze factoren kunnen te maken hebben met karaktereigenschappen van je kind zelf en van de omgeving waarin het opgroeit.

Erfelijkheid
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een klein deel van de depressies bij kinderen door erfelijke factoren wordt bepaald. De omgevingsfactoren zijn ook erg belangrijk. Als je zelf een depressie hebt gehad is de kans op een depressief kind dus groter.

Omgevingsfactoren
Omgevingsfactoren die er toe doen zijn bijvoorbeeld een scheiding of een overlijden binnen het gezin of in de naaste kring van het kind. Ook ervaring met (seksueel) misbruik of geweld kan een oorzaak zijn van het ontstaan van een depressie bij jouw kind. Daarnaast kan negatieve interactie binnen het gezin een factor zijn, net als pesten of ander negatief gedrag met leeftijdsgenoten.

Psychische factoren
Deze hangen samen met de manier waarop iemand naar de wereld kijkt. Iemand kan denken bij tegenslag: pech, volgende keer beter. Of: zie je wel, iedereen is tegen mij. De manier waarop kinderen de wereld interpreteren speelt hierbij een belangrijke rol.

Jonge kinderen en depressie

Speciaal voor jonge kinderen hebben wij een expertiseteam dat is gespecialiseerd in de problemen van kinderen van 0 tot 6 jaar. Ook stemmingsstoornissen, waar depressie bij hoort, wordt door hen behandeld. Vind je het lastig om te beoordelen of het gedrag van je kind normaal is? In het Expertisecentrum voor kinderen van 0 – 6 jaar in Zuid-Holland helpen onze gespecialiseerde hulpverleners je graag verder met jouw vraag.

Oudere kinderen (12 jaar en ouder) en depressie

Jongeren met stemmingsproblemen trekken zich vaak terug. Vrienden worden verwaarloosd en er is altijd wel een reden om niet naar de sportclub te gaan. Ook het andere uiterste komt voor. De depressieve klachten worden soms verstopt door feestgedrag, alcohol- en drugsgebruik. Of zelfs door asociaal gedrag. Dit komt vaker bij jongens voor.

Wanneer je deze klachten bij je kind herkent, neem dan gerust contact op voor hulp. Jongeren boven de 16 jaar kunnen ook zelf contact met ons opnemen. Hoe eerder er hulp wordt gezocht, des te eerder en makkelijker de klachten verholpen kunnen worden.

Een depressie is uitputtend. Het heeft een grote invloed op het dagelijks leven. Dat geldt ook voor de rest van het gezin. Vaak is er sprake van een neerwaartse spiraal. Ruzies thuis, de jongere met een depressie komt nauwelijks meer van zijn kamer af en de sfeer thuis daalt tot onder het vriespunt.

Laat het niet zover komen! Youz biedt hulp. Neem contact op met onze Informatieservice. Onze professionals staan voor je klaar.

Depressie en angst

We zien dat er een sterk verband bestaat tussen depressie en angst bij kinderen:

  • Op jongere leeftijd is vaak sprake van alleen angst of depressie.
  • Kinderen met zowel angst- als depressieve klachten zijn vaak ouder.

Onderzoek laat zien dat angst vaak een voorloper van een depressie kan zijn. Youz is specialist op het gebied van kinderen met een depressie of ernstige angsten.