Kind met ADHD

ADHD bij kinderen

Hebt u een kind met ADHD, thuis of op school?  Ieder kind heeft wel eens concentratieproblemen. Alle kinderen en pubers maken zo nu en dan slordigheidsfoutjes of kunnen moeilijk stilzitten. Maar bij sommige kinderen overheerst het gevoel van chaos en het gebrek aan concentratie en rust. Is er dan sprake van ADHD? Welk gedrag is normaal? ‘Ik kan me voorstellen dat ouders hiermee worstelen en zich afvragen of ze wellicht een ADHD-kind hebben. Wij zijn er om u te helpen met deze vragen', aldus Marion van Dam, arts.

Heb ik een ADHD-kind?

Als jongeren op de middelbare school komen hebben ze meer moeite met het organiseren en plannen van het dagelijks leven, dan kinderen zonder ADHD. Schoolprestaties en werk kunnen hier ernstig onder lijden. Jongeren met onder meer deze klachten kunnen lijden aan een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, vaak afgekort tot ADHD. Als uw kind erg druk is of als een onderwijzer merkt dat uw kind snel is afgeleid, vraagt u zich wellicht af wat u als ouder kunt doen om dit te verbeteren.

Kenmerken ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel een aandachttekortstoornis met hyperactiviteit. Als uw kind ADHD heeft, vraagt dat extra zorg en aandacht van u. Het is belangrijk om te weten hoe u en uw kind hiermee om kunnen gaan. ADHD-kinderen worden soms niet begrepen door hun omgeving en dat kan lastig zijn voor een kind.

ADHD bij kinderen kan zich uiten in:

  • eerst doen en dan denken (impulsiviteit)
  • druk en beweeglijk gedrag
  • moeite met aandacht erbij houden, snel afgeleid (concentratieproblemen)

Verder zien we regelmatig dat ADHD-kinderen:

  • moeite hebben in de omgang met andere kinderen
  • leerproblemen hebben
  • slaapproblemen hebben
  • weinig zelfvertrouwen hebben

 

Behandeling van ADHD

De behandelaar bespreekt de uitkomsten van de testen met uw kind en u. Op basis van deze testen wordt er een diagnose gesteld. Dit is weer het uitgangspunt voor het behandelvoorstel. Soms is een gedragsmatige behandeling de beste behandeling, soms wordt dit gecombineerd met medicijnen. Onze behandelaar bespreekt met uw kind en u wat voor uw kind het beste is. Onze behandelingen zijn altijd op maat en afgestemd op degene die in behandeling komt.

 

Is er echt ADHD in het spel?

Ook al herkent u uw kind in bovenstaand gedrag, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat hij of zij ADHD heeft. Blijft de vraag 'Heb ik een ADHD-kind?' door uw hoofd spelen? Stelt school deze vraag aan u en wilt u onderbouwd een antwoord geven? Meld uw kind bij ons aan. Na aanmelding voor een ADHD behandeling volgt een afspraak voor een eerste gesprek. Onze hulpverlener stelt u een aantal vragen om het probleem zo helder mogelijk te krijgen.

Mijn kind heeft ADHD, en nu?

Uiteraard krijgt u van ons alle steun en begeleiding hoe uw kind, en natuurlijk ook u kunt omgaan met de diagnose ADHD. Er zijn verschillende apps die daarbij kunnen ondersteunen. De apps AutiPlan en MijnEigenPlan helpen structuur te geven door middel van een dagplanning met pictogrammen.

AutiPlan:

 

 

MijnEigenPlan:

 

 

De app ADHD in beeld is ontwikkeld voor ouders om bij te houden hoe het vandaag met hun kind is gegaan.