paginakop sub adhd

Kind met ADHD

Kind met ADHD

Heb je een kind met ADHD, thuis of op school? Ieder kind heeft wel eens concentratieproblemen. Alle kinderen en pubers maken zo nu en dan slordigheidsfoutjes of kunnen moeilijk stilzitten. Maar bij sommige kinderen overheerst het gevoel van chaos en het gebrek aan concentratie en rust. Is er dan sprake van ADHD? Welk gedrag is normaal? We kunnen ons voorstellen dat ouders hiermee worstelen en zich afvragen of hun kind ADHD heeft. Wij zijn er om je te helpen met deze vragen. 

Heb ik een kind met ADHD?

Als jongeren met ADHD op de middelbare school komen hebben ze meer moeite met het organiseren en plannen van het dagelijks leven, dan kinderen zonder ADHD. Schoolprestaties en werk kunnen hier onder lijden. Jongeren met ADHD kunnen lijden aan een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, vaak afgekort tot ADHD. Als jouw kind erg druk is of als een onderwijzer merkt dat je kind snel is afgeleid, vraag je je wellicht af wat je als ouder kunt doen om je kind te helpen.

Kenmerken ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel een aandachttekortstoornis met hyperactiviteit. Als je kind ADHD heeft, vraagt dat extra zorg en aandacht van jou. Het is belangrijk om te weten hoe jij en jouw kind hiermee om kunnen gaan. ADHD-kinderen worden soms niet begrepen door hun omgeving en dat kan lastig zijn voor een kind.

ADHD bij kinderen kan zich uiten in:

  • eerst doen en dan denken (impulsiviteit);
  • druk en beweeglijk gedrag;
  • moeite met aandacht erbij houden, snel afgeleid (concentratieproblemen).

Verder zien we regelmatig dat kinderen met ADHD:

  • moeite hebben in de omgang met andere kinderen;
  • leerproblemen hebben;
  • slaapproblemen hebben;
  • weinig zelfvertrouwen hebben.

Lees hier meer over de kenmerken van ADHD.

Behandeling van ADHD

De behandelaar bespreekt de uitkomsten van de testen met jouw kind en jou. Op basis van deze testen wordt er een diagnose gesteld. Dit is weer het uitgangspunt voor het behandelvoorstel. Soms is een gedragsmatige behandeling de beste behandeling, soms wordt dit gecombineerd met medicijnen. Onze behandelaar bespreekt met jouw kind en jou wat voor je kind het beste is. Onze behandelingen zijn altijd op maat en afgestemd op degene die in behandeling komt.

Lees hier meer over onze behandelingen.

Is er echt ADHD in het spel?

Ook al herken je jouw kind in bovenstaand gedrag, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat hij of zij ADHD heeft. Blijft de vraag 'Heb ik een ADHD-kind?' door jouw hoofd spelen? Stelt school deze vraag aan je en wil je onderbouwd een antwoord geven? Meld jouw kind bij ons aan. Na aanmelding voor een ADHD behandeling volgt een afspraak voor een eerste gesprek. Onze hulpverlener stelt je een aantal vragen om het probleem zo helder mogelijk te krijgen.

Mijn kind heeft ADHD, en nu?

Uiteraard krijg je van ons alle steun en begeleiding. Er zijn verschillende apps die daarbij kunnen ondersteunen. De apps AutiPlan en MijnEigenPlan helpen structuur te geven door middel van een dagplanning met pictogrammen.

AutiPlan:

 

 

MijnEigenPlan:

 

 

De app ADHD in beeld is ontwikkeld voor ouders om bij te houden hoe het vandaag met hun kind is gegaan.