Behandeling van ADHD bij kinderen

Behandeling van ADHD bij kinderen

ADHD begint in de kindertijd en blijft ook op volwassen leeftijd een (grote) rol spelen. Je moet leren hoe je met je ADHD moet omgaan. Dat geldt ook voor anderen; je ouders, je vrienden, leraren op school.

Jouw behandeling

Na aanmelding-behandeling krijg je een afspraak voor een eerste gesprek. Onze hulpverlener stelt je allerlei vragen om het probleem zo helder mogelijk te krijgen. Daarna volgt een intake en eventueel een aanvullend onderzoek. Alle gegevens en uikomsten leiden tot een conclusie en dus tot een diagnose. Daarna bespreken wij met jou en je ouders welke behandeling we voorstellen. Dit kan een individuele behandeling zijn, of een groepstherapie zoals een sociale vaardigheidstraining of online hulp. Soms zijn medicijnen nodig ter ondersteuning van de behandeling.
Vragen? Neem gerust contact op voor advies en intake. Bel onze Informatieservice.

Hulp voor kinderen met ADHD en hun ouders

ADHD wordt vaak vastgesteld als je nog kind bent. Het kan behandeld worden, maar niet genezen. Dus ook als je volwassen wordt blijf je ADHD houden. ADHD is erfelijk, dus het is heel goed mogelijk dat binnen jouw gezin je broer, zus of een ouder ook ADHD heeft. Wat wij zien dat ook bij volwassenen de ADHD voor klachten en problemen zorgt. En daarom hebben we de levenslooppoli voor kinderen en volwassenen met ADHD. We kunnen je helpen als je kind bent, maar ook als jongvolwassene en volwassene. Deze continuïteit in zorg is belangrijk. Wij kennen je en blijven je verder ondersteunen bij je verdere opleiding, je werk en relaties. 
In Den Haag en Rotterdam hebben we zo'n Levenslooppoli ADHD, waarin we nauw samenwerken met PsyQ, de specialist in ADHD bij volwassenen. Bij de Levenslooppoli begeleiden we alle leden van het gezin op dezelfde locatie. We hebben er dus die speciale aandacht voor de begeleiding van jongeren met ADHD die volwassen worden. Ook organiseren wij speciale opvoedtrainingen voor ouders met ADHD, van wie de kinderen ook de diagnose ADHD hebben gekregen.

Cursussen voor leerkrachten

Leerkrachten zien regelmatig kinderen met opvallend gedrag. Ze zijn overbewegelijk of ongeconcentreerd. Hoe gaat u hier als leerkracht mee om? Hiervoor hebben we cursussen voor leerkrachten over ADHD ontwikkeld.