paginakop sub Genderdysforie

Behandelaanbod genderdysforie

Behandelaanbod genderdysforie

Youz biedt op de locaties Gorinchem en Zaandam specialistische behandeling voor kinderen en jongeren met genderdysfore gevoelens en hun ouders of anderen uit de directe omgeving.

Behandelaanbod Youz Gorinchem

Youz biedt op de locatie in Gorinchem specialistische diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren met genderdysfore gevoelens. Daarbij is de insteek altijd dat ouders hier zoveel mogelijk bij betrokken zijn.

Het team bestaat uit een kinderpsychiater, arts, klinisch psycholoog, GZ-psychologen, orthopedagogen en psychologen.

Transgenderzorg bij Youz Gorinchem

 • Onderzoek en het stellen van een diagnose om te bepalen of jij, je ouders en wellicht anderen psychologische begeleiding nodig hebben
 • Individuele behandeltrajecten, ouderbegeleiding en gezinsgesprekken
 • Schoolondersteuning (op verzoek van bijvoorbeeld jouw school, op jouw verzoek of die van je ouders). Dit kan bestaan uit deskundigheidsbevordering aan het schoolteam en begeleiding van een ‘coming out’ in de klas
 • Er is een nauwe samenwerking met de Sarr (autisme expertise centrum) voor de gespreksgroep voor jongeren met de combinatie van een ASS en genderdysforie
 • Online groepsaanbod voor ouders met informatie en de mogelijkheid tot het delen van ervaringen

Als er behoefte is aan deelname aan een gespreksgroep zal dit in Zaandam of (voor jongeren met ASS) in Rotterdam plaatsvinden.

Behandelaanbod genderpoli Youz Zaandam

Youz biedt op de locatie in Zaandam specialistische behandeling voor kinderen en jongeren met genderdysfore gevoelens en hun ouders of anderen uit de directe omgeving.

Het team bestaat uit een kinderpsychiater, GZ-psychologen, systeemtherapeut, dramatherapeut, basispsychologen, een maatschappelijk werker, een scholenmedewerker en ongeveer 10 vrijwilligers. Een deel van het team, waaronder alle vrijwilligers, is tevens ervaringsdeskundige.

Transgenderzorg bij genderpoli Youz Zaandam

 • Onderzoek en het stellen van een diagnose om te bepalen of jij, je ouders en wellicht anderen psychologische begeleiding nodig hebben
 • Individuele behandeling maar ook gezinsgerichte behandelaanbod
 • Spelgroep voor kinderen in de basisschoolleeftijd met parallel ondersteuningsgroep ouders
 • Gespreksgroep voor jongeren van 12 – 16 (support, doorbreken isolement, psycho-educatie)
 • Gespreksgroep voor jongeren 16+ (support, doorbreken isolement, psycho-educatie)
 • Meerdaagse voor jongeren vanaf 12 jaar (3 of 4 dagen met overnachting, verdieping doelen gespreksgroepen)
 • Schoolondersteuning (op verzoek van bijvoorbeeld jouw school, op jouw verzoek of die van je ouders). Dit kan bestaan uit deskundigheidsbevordering aan het schoolteam en begeleiding van een ‘coming out’ in de klas

Hormoonbehandeling

Als ook de wens voor hormoonbehandeling onderdeel is van het behandelplan, bespreken we deze wens met jou en je ouders. De genderpoli van Youz in Zaandam heeft een beperkte mogelijkheid om jeugdigen voor te dragen voor puberteitsremming bij het Zaans Medisch Centrum. Tijdens de hormoonbehandeling blijf je ook in behandeling bij Youz. 

Jeugdpsychiater Alex Kolman over de genderpoli

Op de genderpoli in Zaandam kunnen kinderen en hun gezinnen terecht met gendervragen. Alex Kolman vertelt: 'Gun kinderen de ruimte te ontdekken wie ze zijn, hoe ze zich dan ook willen kleden of noemen.'