paginakop jouw rechten

Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulpverlening. De vergoeding voor de behandeling van kinderen en jongeren loopt dus via de gemeente en niet via jouw zorgverzekeraar. De woonplaats van het kind of jongere is hierin leidend.

Vergoedingen – jongeren tot 18 jaar

De kosten voor behandeling worden vergoed. Er zijn enkele uitzonderingen.

Voor een behandeling bij Youz hebben kinderen en jongeren t/m 17 jaar een verwijsbrief nodig van de huisarts, medisch specialist, jeugdarts of van een wijkteam. Ook een identiteitsbewijs hebben we nodig.

Vergoedingen en kosten – jongeren vanaf 18 jaar

Met een zorgverzekering worden alle kosten voor behandeling vergoed. Houd wel rekening met de kosten voor het eigen risico.

Jongeren die 18 jaar of ouder zijn, zijn volwassen voor de wet en moeten verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar. Daarom hebben we een zorgpasje nodig. Ook hebben we een verwijsbrief nodig en een geldig legitimatiebewijs.