Trauma symptomen sub pagina kop

Kind met trauma

Kind met trauma

"Het leven van een kind kan door een afschuwelijke gebeurtenis ernstig verstoord raken. De eerste heftige reacties van een kind zijn meestal hele normale reacties op een abnormale situatie. Als deze reacties blijven en kinderen belemmeren in hun ontwikkeling, is het noodzakelijk dat zij specialistische hulp krijgen. Hiervoor kunnen kinderen en hun ouders bij ons terecht", aldus Theo van Rijnsoever, GZ-psycholoog bij Youz.

Heeft jouw kind iets heel naars meegemaakt? We zien dat het niet verwerken van onder andere onderstaande vervelende gebeurtenissen tot een trauma kan leiden:

 • ernstig pesten
 • een ernstig auto-ongeluk
 • onder druk de mobiele telefoon moeten afgeven (overval)
 • huiselijk geweld
 • seksueel misbruik

Je hebt jouw kind waarschijnlijk al op verschillende manieren geprobeerd te helpen, maar dit lukt niet goed. Als een kind na een tijd nog erg veel last blijft houden van een ingrijpende gebeurtenis en deze niet kan verwerken spreken we van een trauma.

Omgaan met een kind met een trauma

 • Geef eerlijke antwoorden op vragen van het kind of de jongere, maar ga niet verder dan een kind zelf vraagt. Hierdoor houdt het kind zelf controle
 • Stel open vragen zoals: "Kan je daar meer over vertellen?"
 • Probeer het kind een veilige omgeving te bieden
 • Houd vast aan rust, regelmaat en routine
 • Geef uitleg over het trauma en geef hoop dat het beter kan worden
 • Observeer veranderingen in gedrag en schrijf ze op

Zijn na vier weken de stressreacties niet minder geworden? Schakel dan onze hulp in.

EMDR en schrijftherapie

Kinderen en jongeren met PTSS (posttraumatische stressstoornis) kunnen met slechts een paar uur therapie (EMDR of schrijftherapie) succesvol behandeld worden. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en GGZ Rivierduinen in Leiden dat eind juni 2017 gepubliceerd is. Ook Youz werkte aan dit onderzoek mee.

Tijdens de behandeling EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing-therapie) wordt het trauma herbeleefd terwijl het kind wordt afgeleid door oogbewegingen. Bij schrijftherapie schrijft het kind samen met de therapeut een verhaal over de traumatische gebeurtenis. Beide therapieën sloegen aan: gemiddeld bleken 4 sessies voldoende te zijn voor de 103 kinderen en jongeren die aan het onderzoek meededen. Bij EMDR werd het snelst resultaat gezien, gemiddeld in 2 uur en 20 minuten. Bij schrijftherapie werd het beoogde resultaat behaald na gemiddeld 3 uur en 47 minuten.

Bij Youz kan jouw kind voor beide behandelingen terecht.

Trauma bij peuters en kleuters

Bij kleine kinderen is het lastig om te begrijpen of hun gedrag normaal is. Youz heeft een Expertisecentrum voor kinderen van 0 – 6 jaar in Zuid-Holland waar hulpverleners werken die gespecialiseerd zijn in ontwikkelingsproblemen van jonge kinderen.

Wanneer de klachten ernstig zijn of lang aanhouden, meld je kind aan voor specialistische hulp.