verslaving sub paginakop

Waterpijp (Shisha)

Waterpijp (Shisha)

Het roken van de waterpijp (ook wel shisha genoemd) wordt vaak als iets onschuldigs gezien. Helaas klopt dit niet. Er zitten behoorlijk wat risico's aan voor je gezondheid.

Als je waterpijp rookt, krijg je altijd schadelijke stoffen binnen. De schadelijke stoffen, waaronder koolmonoxide, teer, en zware metalen komen vrij doordat de kooltjes waarmee de waterpijp wordt verhit, verbranden. Deze stoffen worden vervolgens geïnhaleerd.

Mensen denken vaak dat het water uit de waterpijp de schadelijke stoffen uit de rook filtert, maar dit is onjuist. Vrijwel alle schadelijke stoffen worden via het inademen van de rook in het lichaam opgenomen. En doordat het water de warmte van de rook dempt, wordt vaak dieper geïnhaleerd, waardoor men extra veel schadelijke stoffen binnenkrijgt.

Omdat fruittabak milder smaakt dan de rook van een sigaret, is het bovendien denkbaar dat men gemiddeld meer trekjes van een waterpijp neemt in vergelijking met een sigaret en ook dan krijg je dus meer schadelijke stoffen binnen. 

CO-vergiftiging

Het roken van een waterpijp met tabak of met alternatieve gearomatiseerde substanties (kruidenmengsels of dampsteentjes) kan leiden tot een koolmonoxide(CO)-vergiftiging, zelfs na eenmalig gebruik. Een CO-vergiftiging leidt tot klachten als hoofdpijn, duizeligheid, concentratiestoornissen en flauwvallen die vaak al snel optreden na gebruik. Deze klachten kunnen maandenlang aanhouden.

Bronnen: Buisman, R., & van Laar, M. (2013). Factsheet Waterpijp. Trimbos-Instituut, Utrecht. RIVM en rokeninfo.nl (2013).