ADD behandeling voor kinderen

ADD behandeling voor kinderen

De gedragstraining die kinderen met ADD krijgen, lijkt op de behandeling die geboden wordt bij ADHD. Deze aanpak werkt met veel structuur, voorspelbaarheid, voorbeeldgedrag door de ouders, waardering en beloning en het krijgen van meer controle over het gedrag. Deze behandeling slaat bij ADD vaak beter aan dan bij ADHD. Een kind dat de diagnose ADD heeft gekregen moet daarnaast geholpen worden (weer) een positief zelfbeeld te ontwikkelen.

Diagnose ADD

Nadat je je hebt aangemeld voor een ADD-behandeling krijg je een afspraak voor een eerste gesprek. Onze hulpverlener stelt je allerlei vragen om het probleem zo helder mogelijk te krijgen. Daarna volgt een intake en eventueel nog een aanvullend onderzoek. Alle informatie leidt tot een diagnose en dan ook welke behandelingen voor jou geschikt zijn. Dat kan een individuele behandeling zijn, een groepstherapie zoals een sociale vaardigheidstraining of online hulp. Soms zijn medicijnen nodig als ondersteuning van de behandeling.

Behandeling van jou én je ouders

ADD kan erfelijk zijn, dus zowel jij als ook een van je ouders kunnen ADD hebben. Speciaal hiervoor hebben we in Den Haag en Rotterdam een Levenslooppoli AD(H)D. Daarin werken we nauw samen met PsyQ, de specialist in AD(H)D bij volwassenen. Bij de Levenslooppoli begeleiden we alle leden van het gezin op dezelfde locatie. Speciale aandacht gaat uit naar de begeleiding van jongeren met ADD die volwassen worden. Ook organiseren wij speciale opvoedtrainingen voor ouders met ADHD die kinderen hebben bij wie de diagnose ADD gesteld is.