Ontwikkelingsstoornis sub Pagina kop

Ouder-kind dagbehandeling Babylon

Ouder-kind dagbehandeling Babylon

Ouder-kind dagbehandeling Babylon is onderdeel van het Expertisecentrum 0-6 jaar van Youz, kinder- en jeugdpsychiatrie en is gevestigd op onze locatie in Rotterdam.

Zorgaanbod

Een traject bij de ouder-kind dagbehandeling Babylon is erop gericht om de ontwikkeling van uw kind goed in kaart te brengen en meer zicht te krijgen op de ouder-kind interactie. Dit doen we door te kijken naar alledaagse situaties: zoals tijdens de verzorging van uw kind, het eten en het spelen. We bespreken samen hoe uw kind reageert, wat het van u vraagt en hoe u met uw kind omgaat.

Ons team biedt diagnostiek en behandeling aan. In de onderzoeksfase gaan we samen met u op zoek naar de betekenis van het gedrag van uw kind. We kijken naar het functioneren en de ontwikkeling, naar de ouder-kind interactie en naar factoren in de dagelijkse omgeving die van invloed zijn op het functioneren. We doen meerdere onderzoeken op de dagbehandeling en daarnaast observeren we ook thuis, op school of op de kinderopvang.

Alle onderzoeken en observaties worden besproken in het multidisciplinair teamoverleg en vervolgens met u als ouders in het adviesgesprek. In dit gesprek bespreken we met elkaar hoe verdere behandeling voor u en uw kind eruit zou kunnen zien. Na het observatietraject kan er in overleg met u besloten worden om te starten met een behandeltraject aan de hand van doelen. We denken ook met u mee als een Babylon behandeling niet passend blijkt te zijn.

Om het kind zo goed mogelijk in beeld te krijgen, vinden we het belangrijk om beide ouders/verzorgers te betrekken bij de groepsobservaties. De groepsobservaties vinden plaats op een vaste dag in de week. Er werken twee behandelaren op de groep en elke dag zijn er drie kinderen aanwezig met een ouder. Ouders zorgen zelf voor hun kind en er is een vast dagschema zodat het voor iedereen duidelijk is hoe de dag verloopt.

Behandelteam

Behandelaren met verschillende specialisaties werken samen om passende hulp te kunnen bieden. Het team bestaat uit groepsbehandelaren, kinder- en jeugdpsychiaters, een arts, regie-behandelaren en gedragswetenschappers.