paginakop i-psy

Autismeteam "Sarr Rotterdam"

Autismeteam "Sarr Rotterdam"

Sarr Autisme Rotterdam is een levenslooppoli die specialistische poliklinische psychodiagnostiek en behandeling biedt voor kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) of een vermoeden daarvan. De zorgverlening richt zich op complexe psychodiagnostiek en behandeling van ASS, in het bijzonder als er sprake is van comorbiditeit zoals  een verstandelijke beperking, ADHD en persoonlijkheidsproblematiek. Ook mensen met autisme en bijkomende emotieregulatieproblematiek of systeemproblematiek (opvoedingsvragen, complexe ouderbegeleidingsvragen, relatieproblematiek) kunnen hier terecht.

TOPGGz-keurmerk

Sarr Autisme heeft het TOPGGz-keurmerk. Dit betekent dat je hoog gespecialiseerde zorg (topklinische zorg) krijgt, die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten. Onze ambitie is om onze behandelingen voortdurend te verbeteren. Daarom investeren we in wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek.

Kijk voor meer informatie op de website van Sarr Autisme Rotterdam.