Leiden Vondellaan

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.

Op de locatie Vondellaan in Leiden is een klein team actief. Een team dat Er wordt reguliere ambulante behandeling en diagnostiek geboden en er is ook een speciaal aanbod dat “Het Palmhuis” heet. Het Palmhuis richt zich op ambulante zorg voor jongeren die op verschillende niveaus vastgelopen zijn.

Op de locatie werken we samen met PsyQ en Brijder. PsyQ richt zich op de behandeling van volwassenen en Brijder is gespecialiseerd in verslavingszorg, zowel voor volwassenen als jeugd. Daarnaast is er op de locatie een samenwerking met ’t Kabouterhuis. Deze afdeling biedt specialistische ggz- zorg aan kinderen van 0 tot 7 jaar.

Youz Leiden

Youz biedt specialistische ggz-diagnostiek en behandeling aan kinderen vanaf 7 jaar, jongeren en jongvolwassenen met verschillende psychiatrische diagnoses, psychische klachten en problematiek. Soms gaat een diagnostisch onderzoek vooraf aan de behandeling. De ouders worden nauw betrokken bij de behandeling. De behandeling is gericht op het verminderen van psychopathologie, en kinderen / jongeren en hun ouders te leren omgaan met de problematiek en de ontwikkeling van het kind of de jongere te ondersteunen. Medicatie kan hierbij ondersteunen. Cognitieve gedragstherapie, trauma- en angstbehandelingen, het werken aan sociale vaardigheden en impulscontrole zijn belangrijke pijlers.

Het Palmhuis

Het Palmhuis biedt (hoog) specialistische ggz aan jongeren vanaf 12 jaar met complexe psychiatrische problematiek al dan niet in combinatie met (ernstige) gedragsproblemen. Bij Het Palmhuis worden jongeren behandeld die gemakkelijk tussen wal en schip kunnen vallen. Er kan sprake zijn van gebrekkige motivatie, een justitieel kader of cognitief zwakke ontwikkeling.
Mede door de outreachende werkwijze, lukt het om jongeren die weinig motivatie hebben om tot een gedragsverandering te komen, te bereiken.

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist) of de gemeente.

Aanmeldingen kinderen en jongeren

Een kind of jongere kan aangemeld worden via het online aanmeldformulier van regio Haaglanden, via ZorgDomein of via telefonisch overleg (tel. 088 358 80 50).