Arnhem ambulant

Extra informatie corona maatregelingen

Telefonische of online behandeling

Door de verspreiding van het Corona virus kunnen we je helaas niet meer ontvangen op onze locatie. De Parnassia Groep volgt hierin het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Als alternatief bieden wij telefonische consultatie of behandelen wij online middels beeldbellen. Zo kunnen we de continuïteit van zorg zoveel mogelijk borgen.

We kunnen ons voorstellen dat de huidige situatie veel vragen bij je oproept over je behandeling of de behandeling van je kind. Stel deze vragen gerust. Ons secretariaat is tussen 8.30 uur en 17.00 uur op werkdagen gewoon bereikbaar. Ook onze behandelaren zijn bereikbaar op hun werkdagen. We denken graag met je mee.

In geval van een spoedsituatie bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

We hopen je snel weer op onze locatie te kunnen ontvangen.

Arnhem ambulant

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen vanaf 6 tot 23 jaar met psychische problemen waardoor zij bedreigd worden in hun verdere ontwikkeling.


Interculturele psychiatrie

We zijn gespecialiseerd in interculturele psychiatrie. Wij bieden dan ook cultuur sensitieve zorg vanuit een systemisch perspectief. Indien mogelijk word je behandeld door iemand vanuit dezelfde culturele achtergrond en taal, lukt dat niet dan maken we gebruik van de tolkentelefoon als dat nodig is. Waar het ons om gaat, is dat we ons met z’n allen zullen inspannen om jou te leren kennen. Waar je ook vandaan komt; of het nu de Betuwse klei is of het Sahara zand, wij doen ons best om jou (en jouw gezin) verder te helpen!

Wie zijn wij

Ons team bestaat uit diverse behandeldisciplines: kinder- en jeugdpsychiater, psychotherapeut, GZ-psychologen, transcultureel systeemtherapeut, vaktherapeut beeldend, basispsychologen, orthopedagogen en een maatschappelijk werker.

Wat bieden wij

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen zijn bij ons op de juiste plek voor diagnostiek en behandeling van psychische problemen. Te denken valt aan ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme, maar ook (complex)trauma, depressieve gevoelens en/of angstproblematiek. We werken veelal multidisciplinair, dat houdt in dat er meerdere behandelaren betrokken zijn met elk hun eigen expertise. Behandeling kan bestaan uit psycho-educatie, stabilisatie, individuele psychotherapie (o.a. EMDR, NET, CGT), groepstherapie, beeldende therapie, (transculturele)systeemtherapie of een combinatie hiervan, dit eventueel aangevuld met medicamenteuze behandeling. Ook werken we zoveel mogelijk samen met school en andere betrokken hulpverleners en begeleiders (o.a. NIDOS, Vluchtelingenwerk, Sociaal Team).

Mocht u als professional vastlopen in begeleiding van kinderen en/of jongeren en heeft u onze expertise nodig op het gebied van de interculturele psychiatrie, neem dan contact met ons op voor consultatie.

Contra-indicaties

  • Psychoses
  • Ernstige verslavingsproblematiek
  • Suïcidaliteit / crisisgevoeligheid
  • Ernstige eetstoornissen
  • Hoog risico op ernstige conflicten en/of geweld

Hierbij geldt over het algemeen dat we doorverwijzen bij een IQ lager dan 70. Voor problematiek die 24-uurs-beschikbaarheid vraagt, verwijzen we naar andere instellingen.

Aanmelden

Er is altijd een SGGZ verwijzing nodig van een (huis)arts of (bij kinderen en jongeren tot 18 jaar) de gemeente. Een kind, jongere of jongvolwassene kan aangemeld worden via ZorgDomein of via telefonisch overleg (tel. 088 358 18 10).

Zorgdomein

GGZ: Youz: hierbij geeft u aan dat het voor Youz Arnhem is.

Extra vestigingsinformatie

Extra vestigingsinformatie

Betreffende de verspreiding van het Corona virus kunnen we u helaas niet meer ontvangen op onze polikliniek. De Parnassia Groep volgt hierin het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Als alternatief bieden wij telefonisch consultatie of behandelen wij online middels beeldbellen. Zo kunnen we de continuïteit van zorg zoveel mogelijk borgen.

We kunnen ons voorstellen dat de huidige situatie veel vragen bij u oproept betreffende uw behandeling of de behandeling van uw kind. Stel deze vragen gerust. Ons secretariaat is tussen 8.30 uur en 17.00 uur op werkdagen gewoon bereikbaar. Ook onze behandelaren zijn bereikbaar op hun werkdagen. We denken graag met u mee.

In geval van een spoedsituatie wordt samen met u bekeken wat de mogelijkheden zijn.

We hopen u snel weer op onze polikliniek te kunnen ontvangen.

Team Youz

Arnhem ambulant

Adres

Kadestraat 3
6811 CA Arnhem
088 358 18 10
088 358 45 39

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur