Paginakop Leo Kannerhuis Algemeen

Volwassenen van 18 jaar en ouder

Volwassenen van 18 jaar en ouder

Als je autisme hebt stelt het leven vaak hoge eisen aan je. Soms kun je daardoor angstig, somber of juist heel erg boos worden. Kom je er niet meer uit, heb je problemen op het werk of in je gezin? Helpt de behandeling of begeleiding die je tot nu toe hebt gehad je niet verder? Bij het Leo Kannerhuis zijn we erin gespecialiseerd om problemen die met je autisme te maken hebben, aan te pakken. Hoe moeilijk die ook zijn.

Je kunt bij ons terecht als:

  • je al een diagnose autisme hebt met daarnaast (waarschijnlijk) andere psychiatrische of gedragsproblemen;
  • je vastloopt in je leven en eerdere behandeling bij autisme niet heeft geholpen;
  • je problemen hebt op je werk, thuis of in je sociale omgeving.

Aanmelden voor een behandeling of consultatie

Voor een behandeling bij ons heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts, de psychiater of een andere medisch specialist. Je kunt je niet zelf bij ons aanmelden. In de aanmeldfase vragen we relevante informatie van vorige behandelingen bij je op om te kunnen beoordelen en inschatten of we je iets kunnen bieden. Als na beoordeling van de binnengekomen informatie de aanmelding passend lijkt, volgt er een intake gesprek* . Bij de intake wordt bepaald of wij een behandeling gaan bieden of niet en zo ja, welke dit zal zijn. 

Intake en diagnose

Tijdens deze intakefase onderzoeken we de problemen en brengen we je vragen en problemen in kaart. Dat doen we uiteraard samen met jou, maar we vinden het belangrijk dat je naasten betrokken zijn, familieleden of begeleiders, zowel bij dit intakeproces maar ook later als er een behandeling volgt. Daarna stellen we vast wat er aan de hand is en kijken we of de behandelvraag passend is bij ons aanbod. We kijken of behandeling bij ons noodzakelijk is. Als dat zo is, maken we samen met jou een behandelplan. Bij behandeling kijken wij goed welke specifieke problemen je in je dagelijks leven hebt. Hoe gaat het in je gezin en op je werk? Waarom loop je vast? Samen met jou stellen we vast welke behandeling het best bij je past. Ons doel is jouw dagelijks functioneren te verbeteren zodat je weer de regie krijgt over je leven en je je beter voelt thuis, op je werk en in je sociale omgeving.

* Niet elke aanmelding leidt automatisch tot een intake.

banner Behandelcentrum Arnhem -volwassen

Workhome Wolfheze -volwassen Duplicaat 3

Workhome Wolfheze

(woon- werkvoorziening)

Meer informatie

banner poli Amsterdam

KAIRO

KAIRO

(onderwijs- / trainings- begeleidingsprogramma)

Meer informatie