Leo Kannerhuis Wolfheze

Het Leo Kannerhuis is er voor iedereen die een diagnose autisme heeft met daarnaast mogelijk andere psychiatrische-, of gedragsproblemen en waarvoor specialistische GGZ behandeling aangewezen is. Je kunt bij ons terecht als eerdere behandeling jou niet voldoende heeft geholpen.


 

Voor wie zijn we er

Het Workhome is ingericht als een woon-werkvoorziening met klinisch, langdurige behandeling voor volwassenen met autisme die beperkingen ondervinden op het gebied van zelfstandig wonen en behoefte hebben aan structuur en overzicht. Wonen, werken en ontspannen zijn volledig geïntegreerd binnen het Workhome. Op dit moment hebben we 39 plekken waar we meer of minder intensieve begeleiding en behandeling aanbieden. Naast de vier huizen met cliënten die langdurig op het Workhome verblijven is er ook een appartementencomplex voor bewoners met meer zelfstandigheid.

Aanmelden?

Bewoners van het Workhome verblijven over het algemeen voor een zeer lange periode op deze afdeling. Vragen over aanmelden stuur een mail naar: aanmeldenworkhome@leokannerhuis.nl.

Criteria voor aanmelding

  • Client is op moment van intake 18+ jaar oud
  • Client heeft stoornis binnen ASS-spectrum met normaal begaafde intelligentie
  • Client heeft op moment van intake LGGZ of WLZ indicatie (GGZ-B profielen)
  • Client functioneert zonder 1 op 1 begeleiding maar binnen gestructureerde dag(besteding)/nach tritme met 24uur zorg in nabijheid.

Contra-indicaties:

  • Client is afhankelijk van 1 op 1 begeleiding en/of functioneert niet binnen gestelde dag/nacht structuur bij 1 op 9 begeleiding met 24 uur zorg in de nabijheid
  • Er is sprake van complexe comorbiditeit en/of (externaliserende) gedragsproblematiek welke een negatieve invloed heeft op bestaande groepsdynamiek binnen het Workhome
  • Er is sprake van middelengebruik en afhankelijkheid (verslaving)

Bij twijfel, neem contact op met het secretariaat.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij het Workhome is aandacht voor het milieu en duurzaamheid. Zo vinden dagbestedingsactiviteiten veelal plaats op eigen terrein om zo extra milieu belastende vervoersbewegingen te voorkomen.

Ook is er aandacht voor zelfvoorzienende activiteiten, zoals een groentetuin en fruitbomen. In de houtwerkplaats worden producten vervaardigd, die ook op eigen terrein worden ingezet. Wanneer het gaat om social return on investment en beleid over het verkleinen van de “footprint” volgt het Workhome het beleid van Parnassia Groep.

Docu over Workhome-bewoners

Het NTR-programma Andere Tijden maakte in het najaar van 2017 de mooie documentaire IJskastmoeders over mensen met autisme in de jaren 60 en 70. Twee bewoners van het Workhome, Job en Joan, en hun familie vertellen hoe het was om in de jaren 60/70 autisme te hebben. In de docu aandacht voor de zoektocht naar een goede behandeling en woonvorm en de ouderinitiatieven die leidden tot de oprichting van het dr. Leo Kannerhuis.

Bekijk ook korte film over werknemers en bewoners van het Workhome.