Rosmalen polikliniek

Over ons

Wij bieden voornamelijk specialistische GGZ, na doorverwijzing van een arts, het buurtteam of een bevoegde instelling. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen (4 tot 24 jarigen) zijn bij ons op de juiste plek voor een behandeling van hun problemen. Dit kan via individuele therapie of groepstherapie. Ook bieden wij begeleiding voor de ouders. Uiteraard volgt er altijd eerst een intake.


Vanwege een grote hoeveelheid aanmeldingen, kan de wachttijd voor screening en intake oplopen. Neem voor actuele wachttijden contact op met onze locatie.

Problemen die we behandelen

Wij zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit:

Hierbij geldt over het algemeen dat we doorverwijzen bij een IQ lager dan 70. Voor problematiek die 24-uurs-beschikbaarheid vraagt, verwijzen we naar andere instellingen. Ook als er sprake is van verslavingsproblematiek is een specialistische behandelsetting meer geïndiceerd.

Sinds enige tijd bestaat er bij onze vestiging Rosmalen ook de mogelijkheid om te verwijzen voor de turbo-poli en gezinspoli. De turbo-poli van onze vestiging Rosmalen is een onderzoeksaanbod dat is ontwikkeld op verzoek van huisartsen in de regio Den Bosch. De turbo-poli is bedoeld om snel (vaak binnen één dag) helderheid te geven over het wel of niet aanwezig zijn van enkelvoudige ADHD. Er spelen dan geen andere complicerende factoren. Met de gezinspoli kunnen we naast het kind ook ouders behandeling bieden als dat nodig blijkt. Zorg blijft op die manier onder één dak en verloopt daardoor cliëntvriendelijker en efficiënter. De ouder krijgt een eigen behandeltraject en behandelplannen van ouder en kind worden op elkaar afgestemd. Er is veel intensievere samenwerking mogelijk.

Hoe wij helpen

Iedereen die bij ons in behandeling komt krijgt een behandeling op maat.

Ons team

Ons team is multidisciplinair. Dat wil zeggen, we werken met meerdere disciplines samen en zien dit ook als belangrijke kracht van ons team. Vanuit verschillende invalshoeken benaderen we de problematiek en zoeken we naar oplossingen. Hierbij proberen we steeds zo goed mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag van de cliënt. Ook vinden we het belangrijk om nauw contact met de verwijzer te onderhouden en betrekken we, voor wat betreft kind en jeugd, informatie van school in het traject. Dat is, als de ouders/verzorgers daarin toestemmen.

Ons team bestaat uit een kinder- en jeugdpsychiater, GZ-psychologen, orthopedagogen, psychologen en vaktherapeuten (kindertherapeut en systeemtherapeut) en wordt ondersteund door het secretariaat.

Afhankelijk van de wens van de cliënt kan de behandeling bestaan uit: ouderbegeleiding en gezinsgesprekken, psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, vaktherapie beeldend, psychotherapie, behandeling met medicatie, systeemtherapie, EMDR, groepstherapie, running-therapy en ouder-kind behandeling (waaronder Theraplay).

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist) of een wijkteam/gemeente.

Aanmeldingen kinderen en jongeren

Een kind of jongere kan aangemeld worden via het online aanmeldformulier, via zorgdomein (geef dan aan dat u naar onze locatie in Rosmalen wil worden verwezen) of via telefonisch overleg (tel. 088-3588860). Wij hebben contracten met de meeste gemeentes in de regio.

Wachttijd

Youz streeft ernaar om met een minimale wachtlijst te werken op al haar vestigingen.  Vanwege een grote hoeveelheid aanmeldingen, kan de wachttijd voor screening en intake in Rosmalen oplopen. Neem voor actuele wachttijden contact op met onze locatie.

Extra vestigingsinformatie

Extra vestigingsinformatie

Betreffende de verspreiding van het Corona virus kunnen we u helaas niet meer ontvangen op onze polikliniek. De Parnassia Groep volgt hierin het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Als alternatief bieden wij telefonisch consultatie of behandelen wij online middels beeldbellen. Zo kunnen we de continuïteit van zorg zoveel mogelijk borgen.

We kunnen ons voorstellen dat de huidige situatie veel vragen bij u oproept betreffende uw behandeling of de behandeling van uw kind. Stel deze vragen gerust. Ons secretariaat is tussen 8.30 uur en 17.00 uur op werkdagen gewoon bereikbaar. Ook onze behandelaren zijn bereikbaar op hun werkdagen. We denken graag met u mee.

In geval van een spoedsituatie wordt samen met u bekeken wat de mogelijkheden zijn.

We hopen u snel weer op onze polikliniek te kunnen ontvangen.

Team Youz

Rosmalen polikliniek

Adres

Stationsplein 3-i
5241 GN Rosmalen (Navigatieadres: Vendelierstraat ter hoogte van nr. 16)
088 358 88 60

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur

Er is (beperkte) parkeergelegenheid bij ons voor de deur, maar als je de weg volgt is er een grotere parkeerplaats aan de rechterkant.