Rosmalen polikliniek

Rosmalen polikliniek

Wij bieden voornamelijk specialistische GGZ, na doorverwijzing van een arts, het buurtteam of een bevoegde instelling. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen (4 tot 24 jarigen) zijn bij ons op de juiste plek voor een behandeling van hun problemen. Dit kan via individuele therapie of groepstherapie. Ook bieden wij begeleiding voor de ouders. Uiteraard volgt er altijd eerst een intake.


Wij zijn blij te kunnen vermelden dat wij weer grotendeels cliënten en hun ouders kunnen ontvangen op onze locatie. Wel vinden wij uw en onze veiligheid van groot belang en willen wij besmetting met het Corona virus voorkomen. Bij binnenkomst vragen wij u dan ook om uw handen te ontsmetten. In onze wachtkamer is er beperkt ruimte. Wanneer deze vol is vragen wij u buiten of in de auto te wachten. U wordt daar opgehaald door onze behandelaren. Tijdens de gesprekken houden wij 1,5 meter afstand en gebruiken wij bij de afname van testen een scheidingswand. Er zijn in ons pand verschillende looproutes om drukte op de trap en in de gang te voorkomen. Om het aantal personen in het pand te beperken vinden onze behandelingen momenteel zowel face to face als online plaats. Hierover wordt door het secretariaat of de behandelaar met u gecommuniceerd. Samen met u proberen wij uw behandeling zo goed mogelijk vorm te geven. Bij eventuele onduidelijkheden staan onze behandelaren en het secretariaat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. ons beleid regelmatig wordt aangepast waarbij we rekening houden met de op dat moment geldende landelijke (GGZ)richtlijnen. Lees meer over onze huidige maatregelen

Problemen die we behandelen

Wij zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit:

Hierbij geldt over het algemeen dat we doorverwijzen bij een IQ lager dan 70. Voor problematiek die 24-uurs-beschikbaarheid vraagt, verwijzen we naar andere instellingen. Ook als er sprake is van verslavingsproblematiek en/of een eetstoornis verwijzen wij door. Enkel een medicatievraag nemen wij niet in behandeling.

Sinds enige tijd bestaat er bij onze vestiging Rosmalen ook de mogelijkheid om te verwijzen voor de turbo-poli en gezinspoli. De turbo-poli van onze vestiging Rosmalen is een onderzoeksaanbod dat is ontwikkeld op verzoek van huisartsen in de regio Den Bosch. De turbo-poli is bedoeld om snel (vaak binnen één dag) helderheid te geven over het wel of niet aanwezig zijn van enkelvoudige ADHD. Er spelen dan geen andere complicerende factoren. Met de gezinspoli kunnen we naast het kind ook ouders behandeling bieden als dat nodig blijkt. Zorg blijft op die manier onder één dak en verloopt daardoor cliëntvriendelijker en efficiënter. De ouder krijgt een eigen behandeltraject en behandelplannen van ouder en kind worden op elkaar afgestemd. Er is veel intensievere samenwerking mogelijk.

Hoe wij helpen

Iedereen die bij ons in behandeling komt krijgt een behandeling op maat.

Ons team

Ons team is multidisciplinair. Dat wil zeggen, we werken met meerdere disciplines samen en zien dit ook als belangrijke kracht van ons team. Vanuit verschillende invalshoeken benaderen we de problematiek en zoeken we naar oplossingen. Hierbij proberen we steeds zo goed mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag van de cliënt. Ook vinden we het belangrijk om nauw contact met de verwijzer te onderhouden en betrekken we, voor wat betreft kind en jeugd, informatie van school in het traject. Dat is, als de ouders/verzorgers daarin toestemmen.

Ons team bestaat uit een kinder- en jeugdpsychiater, GZ-psychologen, orthopedagogen, psychologen en vaktherapeuten (kindertherapeut en systeemtherapeut) en wordt ondersteund door het secretariaat.

Afhankelijk van de wens van de cliënt kan de behandeling bestaan uit: ouderbegeleiding en gezinsgesprekken, psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, vaktherapie beeldend, psychotherapie, behandeling met medicatie, systeemtherapie, EMDR, groepstherapie, running-therapy en ouder-kind behandeling (waaronder Theraplay).

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist) of een wijkteam/gemeente.

Hierbij geldt over het algemeen dat we doorverwijzen bij een IQ lager dan 70. Voor problematiek die 24-uurs-beschikbaarheid vraagt, verwijzen we naar andere instellingen. Ook als er sprake is van verslavingsproblematiek en/of een eetstoornis is een specialistische behandelsetting meer geïndiceerd.

Aanmeldingen kinderen en jongeren

Een kind of jongere kan aangemeld worden via het online aanmeldformulier, via zorgdomein (geef dan aan dat u naar onze locatie in Rosmalen wil worden verwezen) of via telefonisch overleg (tel. 088-3588860). Wij hebben contracten met de meeste gemeentes in de regio.

Wachttijd

Youz streeft ernaar om met een minimale wachtlijst te werken op al haar vestigingen. Vanwege een grote hoeveelheid aanmeldingen, kan de wachttijd voor screening en intake in Rosmalen oplopen. Neem voor actuele wachttijden contact op met onze locatie.

Rosmalen polikliniek

Adres

Stationsplein 3-i
5241 GN Rosmalen
088 358 88 60

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur

Navigatieadres: Vendelierstraat ter hoogte van nr. 16. Er is (beperkte) parkeergelegenheid bij ons voor de deur, maar als je de weg volgt is er een grotere parkeerplaats aan de rechterkant.

Uitgelicht - online behandelen - groot

Professionele hulp. Live én online.

Professionele hulp. Live én online.

Snel hulp krijgen voor psychische klachten is belangrijk. Professionele hulp nodig? Zowel live als online. Benieuwd naar onze combinatie van online en live behandelingen?