Paginakop locaties

Enschede Hengelosestraat (poli Twente)

Enschede Hengelosestraat (poli Twente)

Wij helpen kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met een andere culturele achtergrond die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.

Wij zijn een samengestelde (gezins)polikliniek van Youz en i-psy. Wij bieden specialistische hulp op maat, rekening houdend met individuele verschillen. Je kunt bij ons terecht voor onderzoek en/of behandeling in de vorm van individuele therapie, gezinstherapie en/of groepstherapie.

Youz staat voor de vertrouwelijke en nauwe samenwerking/afstemming tussen ‘you’ (jij) en ‘us’ (wij) met i-psy als interculturele afdeling van onze polikliniek.

Ons team bestaat deels uit hulpverleners met een niet-westerse achtergrond, die naast de Nederlandse taal ook de taal van hun moederland spreken (Arabisch, Armeens, Farsi en Turks). Zij begrijpen de culturele verschillen en hebben oog voor ieders persoonlijke levenssituatie, zoals vrijwillig of gedwongen vertrek uit het thuisland.

Hieronder volgt een opsomming van de verschillende doelgroepen:

 • IMH (infant mental health) 0 t/m 5 jaar
 • Kind & Jeugd 6 t/m 17 jaar
 • Transitieleeftijd 16 t/m 25 jaar
 • Volwassenen 18 t/m 30 jaar
 • i-psy (intercultureel) 18 t/m 60 jaar
 • Gezin (geen leeftijdsgrens)

Problemen die we behandelen

Bij ons werken mensen die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit

Hoe wij helpen

Iedereen die bij ons in behandeling komt krijgt een behandeling op maat. Onze poli Twente heeft het volgende aanbod:

Diagnostiek, cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie, EMDR, systeemtherapie, creatieve therapie, psychotherapie, ambulante gezinstherapie, schematherapie en speltherapie.

Werkwijze/behandelproces (in het kort)

Vanaf 16 jaar mag je zelf beslissen of ouders betrokken worden bij de behandeling.

 • Wij ontvangen een verwijsbrief.
 • De verwijzing wordt beoordeeld door de aanmeldcoördinator(en).
 • Er volgt een uitnodiging voor het intakegesprek.
 • Na overleg binnen het team wordt een advies gevormd: Dit advies wordt besproken met cliënt (en/of ouders).
 • Is er geen duidelijke diagnose, kan er aanvullend onderzoek gepland worden. Is de diagnose bekend, wordt de behandeling gestart.
 • Tijdens de behandeling wordt er geëvalueerd met het team en de cliënt (en/of ouders).
 • Afronden van het dossier vindt plaats in overleg met cliënt (en/of ouders).

Ons team

Ons team bestaat uit diverse behandeldisciplines: klinisch psycholoog/psychotherapeut, (gz)-psychologen, (kinder-en jeugd) psychiater, verpleegkundig specialist/systeemtherapeut, IMH specialisten, ambulante begeleiders, orthopedagogen, beeldend therapeut en een team secretaresses.

Informatie voor cliënten/ouders

Er is altijd een verwijzing nodig. Wie kan verwijzen?

Voor jeugd/jongeren tot 18 jaar: huisarts, medisch specialist, jeugdarts, buurtteam/gemeente, Jeugdbescherming of jeugdreclassering.

Voor volwassenen vanaf 18 jaar: huisarts of medisch specialist.

Informatie voor verwijzers

Bij voorkeur aanmelden via ZorgDomein. Je kunt ons vinden onder Parnassia Groep. Daarnaast is faxen of per post opsturen ook mogelijk (zie onze contactgegevens).

Op indicatie kan vooraf overleg plaatsvinden. Je kunt hiervoor contact opnemen met de locatie.