Tilburg ambulant

Extra informatie corona maatregelingen

Telefonische of online behandeling

Door de verspreiding van het Corona virus kunnen we je helaas niet meer ontvangen op onze locatie. De Parnassia Groep volgt hierin het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Als alternatief bieden wij telefonische consultatie of behandelen wij online middels beeldbellen. Zo kunnen we de continuïteit van zorg zoveel mogelijk borgen.

We kunnen ons voorstellen dat de huidige situatie veel vragen bij je oproept over je behandeling of de behandeling van je kind. Stel deze vragen gerust. Ons secretariaat is tussen 8.30 uur en 17.00 uur op werkdagen gewoon bereikbaar. Ook onze behandelaren zijn bereikbaar op hun werkdagen. We denken graag met je mee.

In geval van een spoedsituatie bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

We hopen je snel weer op onze locatie te kunnen ontvangen.

Tilburg ambulant

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.


Problemen die we behandelen

Op deze locatue werken specialisten in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit of met een vermoeden van:

  • Autismespectrumstoornis
  • AD(H)D
  • ODD (licht/secundair)
  • Angststoornis
  • Dwangstoornis
  • Ticstoornis
  • Selectief mutisme
  • Stemmingsstoornis
  • Trauma- of traumagerelateerde klachten (PTSS)
  • Bijkomende problematiek van bovengenoemde stoornissen (o.a. gezins- c.q. opvoedingsproblematiek)

Ons team

Ons team bestaat uit diverse behandeldisciplines: een (kinder- en jeugd)psychiater, een psychotherapeut, twee GZ-psychologen, een orthopedagoog, een psycholoog NIP, een contextueel hulpverlener en ondersteunend personeel.

In overleg met de cliënt kan de behandeling bestaan uit: ouderbegeleiding en gezinsgesprekken, psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, psychotherapie, behandeling met medicatie, systeemtherapie, speltherapie, EMDR, groepstherapie en ouder-kind behandeling/-psychotherapie. Daarnaast zijn er mogelijkheden om psycho-educatie digitaal te volgen.

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist) of een beschikking van het wijkteam/de gemeente.

Aanmeldingen

Aanmelden kan via het online aanmeldformulier, door de huisarts via het zorgdomein of via telefonisch overleg (tel. 088-3588820). Via de website kan de verwijsbrief meegestuurd worden.

Voor kind en jeugd hebben wij contracten met alle deelgemeentes van Tilburg.

Een verwijsbrief moet altijd aan de volgende eisen voldoen: een verwijzing naar de Specialistische GGZ, de AGB-code van de verwijzer, de datum en de reden van de verwijzing ((vermoeden van) DSM 5 stoornis).

Zorgdomein

Een (huis)arts kan ook aanmelden via het zorgdomein. Kies dan voor ggz Youz Tilburg.

Indien van toepassing kunt u ook kiezen voor de transitieleeftijd (16 t/m 23 jr.).

Tilburg ambulant

Adres

Saal van Zwanenbergweg 1
5026 RM Tilburg
088 358 88 20

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur