Enschede Hengelosestraat (poli Twente)

Wij helpen kinderen, jongeren (en hun ouders) en jongvolwassenen in de regio Twente met psychische of psychiatrische klachten en problemen. Ook bieden we behandeling voor het gezin. In Enschede behandelen we ambulant: zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk. We richten ons daarbij op het verhelpen van klachten en het leren inzetten van sterke kanten. Dat doen wij samen en dichtbij. We werken graag samen met het kind/de jongere/de jongvolwassene, zijn of haar gezin en ieder ander die iets in het herstel kan betekenen.

 

Ieder mens is anders, wij bieden specialistische hulp op maat, rekening houdend met individuele verschillen. Je kunt bij ons terecht voor onderzoek en/of behandeling in de vorm van individuele therapie, gezinstherapie en/of groepstherapie.

Onze (gezins)polikliniek bestaat uit vier verschillende teams: Infant Mental Health (IMH), Kind- en Jeugdteam, 18+ en i-psy. Hieronder kun je lezen waarvoor je bij een van de teams terecht zou kunnen.

Voor wie zijn we er?

Infant Mental Health (IMH) 0 t/m 5 jaar

Youz is gespecialiseerd in het behandelen van zwangere vrouwen die zich zorgen maken over de komst van hun kindje en/of die een risico lopen op problemen in de afstemming en hechting. Ook als je als ouder bezorgd bent over de ontwikkeling van je kind, vragen of zorgen hebt over je eigen rol als ouder, of als je denkt dat je eigen geschiedenis of problemen invloed hebben op de relatie met je kind, kun je bij ons team voor Infant Mental Health (IMH) terecht. Samen bepalen we welke aanpak we gaan gebruiken: diagnostiek en/of behandeling van de ouder-kind interactie, van factoren bij het kind of een combinatie van beide. We bieden deze diensten aan voor baby's, peuters en kleuters tot 6 jaar (tot groep 3). Als je als professional betrokken bent bij de zorg voor een gezin en je overweegt om door te verwijzen of hierover wilt overleggen, kun je contact opnemen via ons secretariaat. Lees meer over de hulp aan het jonge kind.

Kind & Jeugdteam 6 t/m 17 jaar

Het Kind- & Jeugdteam is er voor jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar en hun ouders. We bieden vanuit specialistische jeugd-GGZ diagnostiek en behandeling bij (een vermoeden van) psychiatrische problematiek (zie onder). Wij werken systeemgericht; we betrekken ook de omgeving en andere factoren die van invloed (kunnen) zijn bij de behandeling.. We zien de klachten niet alleen als iets wat op zichzelf staat, maar we besteden ook aandacht aan het systeem waar de jongere deel van uitmaakt.

(jong)volwassenen 18 tot 30 jaar

Binnen ons 18+ team bieden we vanuit specialistische GGZ diagnostiek en behandeling aan jongvolwassenen tot 30 jaar en aan ouders van kinderen die bij ons IMH- of K&J-team in behandeling zijn, en bij wie een eigen vraag voor diagnostiek of behandeling bestaat.

i-psy (intercultureel) 18 t/m 60 jaar

Met de expertise van i-psy bieden we interculturele zorg. Ons team bestaat deels uit hulpverleners met een niet-westerse achtergrond, die naast de Nederlandse taal ook de taal van hun moederland spreken (Arabisch, Armeens, Farsi en Turks). Zij begrijpen de culturele verschillen en hebben oog voor ieders persoonlijke levenssituatie, zoals vrijwillig of gedwongen vertrek uit het thuisland.

Problemen die we behandelen

Bij ons werken mensen die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit of passen bij (een vermoeden van):

Hoe wij helpen

Iedereen die bij ons in behandeling komt krijgt een behandeling op maat. Onze poli Twente heeft het volgende aanbod:
Diagnostiek, psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie, ambulante gezinsbehandeling, EMDR/traumabehandeling, systeemtherapie, ouderbegeleiding, beeldende therapie, psychotherapie, schematherapie, ouder-kindtherapie, muziektherapie en speltherapie.

Ons team

Ons team bestaat uit diverse behandeldisciplines: klinisch psychologen/psychotherapeuten, (gz)-psychologen, (kinder- en jeugd)psychiaters, verpleegkundig specialisten, systeemtherapeuten, IMH specialisten, ambulant gezinsbehandelaren, orthopedagogen, beeldend therapeuten, een muziektherapeut en een team secretaresses.

Informatie voor cliënten/ouders

Er is altijd een verwijzing nodig. Wie kan verwijzen?

  • Voor jeugd/jongeren tot 18 jaar: huisarts, medisch specialist, jeugdarts, buurtteam/gemeente, jeugdbescherming of jeugdreclassering.
  • Voor volwassenen vanaf 18 jaar: huisarts of medisch specialist.

Informatie voor verwijzers

Aanmelden kan (bij voorkeur) via ZorgDomein. Je kunt ons vinden onder Parnassia Groep. Ook kun je aanmelden via het online aanmeldformulier of per mail/post (zie onze contactgegevens).

Bij vragen ten aanzien van verwijzing kan vooraf overleg plaatsvinden. Je kunt hiervoor contact opnemen met de locatie.