Amsterdam ambulant Overschiestraat

Korte wachttijd interculturele zorg

Korte wachttijd interculturele zorg

Op dit moment is er een korte wachttijd voor interculturele zorg aan kinderen en jongeren met de expertise van i-psy Jeugd en Gezin.

Amsterdam Overschiestraat

Amsterdam Overschiestraat

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.

Voor wie zijn we er

Amsterdam biedt specialistische GGZ, na doorverwijzing van een arts, het Ouder- en Kindteam of een bevoegde instelling. Kinderen, jongeren (0 – 23 jaar) en hun gezinnen zijn bij ons welkom voor een behandeling van hun problemen of onderzoek. Dit kan via individuele therapie, gezinstherapie of groepstherapie. Ook bieden wij begeleiding voor de ouders. Uiteraard volgt er altijd eerst een intake en kijken we samen wat er nodig is.

Problemen die we behandelen

Bij ons werken mensen die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit

Problemen die Youz Amsterdam niet behandelt voor kind en jeugd:

  • Forse verslavingsproblematiek - Brijder
  • Forse eetproblematiek
  • Licht verstandelijke beperking
  • Crisisgevoelige situaties - Crisisdienst Zaandam buiten kantooruren, anders de huisarts

i-psy Jeugd en Gezin

Opgroeien in een gemengd culturele omgeving is soms moeilijk. i-psy Jeugd en Gezin helpt jongeren met psychische problemen. Die problemen hebben vaak te maken met het opgroeien in twee culturen. We zien dat jongeren verschillen tussen de Nederlandse cultuur en die van de ouder ervaren. Psychische problemen worden in elke cultuur op een andere manier beleefd en aangepakt. Hier hebben wij tijdens onze behandeling aandacht voor. Iedereen die belangrijk is voor het succes betrekken we bij de behandeling. Op dit moment kunnen we de behandeling snel starten.

Hoe wij helpen

Iedereen die bij ons in behandeling komt krijgt een behandeling op maat. We bieden ouderbegeleiding en gezinsgesprekken, psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, behandeling met medicatie, geprotocolleerde behandelingen, en online hulp (via Youz online), groepen, dramatherapie, systeemtherapie en EMDR.

Ons team

Ons team bestaat uit diverse behandeldisciplines: klinisch psycholoog/psychotherapeut, (gz)-psycholoog i.o., systeemtherapeut, (kinder-en jeugd) psychiater, basisarts/psychotherapeut, orthopedagogen, dramatherapeut en een secretaresse.

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist), een andere daarvoor bevoegde instelling of een buurtteam/gemeente. Er kan indien nodig vooraf altijd telefonisch overlegd worden met een psycholoog van de betreffende afdeling.

Voor overleg met Youz Amsterdam kind en jeugd bel je met 088 358 83 30.