Amsterdam ambulant Overschiestraat

Extra informatie Corona locatie Welylaan

Telefonische of online behandeling

Door de verspreiding van het Corona virus kunnen we je helaas niet meer ontvangen op onze locatie. De Parnassia Groep volgt hierin het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Als alternatief bieden wij telefonische consultatie of behandelen wij online middels beeldbellen. Zo kunnen we de continuïteit van zorg zoveel mogelijk borgen.

We kunnen ons voorstellen dat de huidige situatie veel vragen bij je oproept over je behandeling of de behandeling van je kind. Stel deze vragen gerust. Ons secretariaat is tussen 8.30 uur en 17.00 uur op werkdagen gewoon bereikbaar. Ook onze behandelaren zijn bereikbaar op hun werkdagen. We denken graag met je mee.

In geval van een spoedsituatie bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

Uiteraard geldt dit niet voor kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers die op de klinische afdelingen hun behandeling volgen.

We hopen je snel weer op onze locatie te kunnen ontvangen.

Amsterdam ambulant Overschiestraat

Youz Amsterdam biedt specialistische GGZ, na doorverwijzing van een arts, het Ouder- en Kindteam of een bevoegde instelling. Kinderen, jongeren (0 – 23 jaar) en hun gezinnen zijn bij ons welkom voor een behandeling van hun problemen of onderzoek. Dit kan via individuele therapie, gezinstherapie of groepstherapie. Ook bieden wij begeleiding voor de ouders. Uiteraard volgt er altijd eerst een intake en kijken we samen wat er nodig is.

 


Over ons

Wij werken op basis van het principe van de nieuwe GGZ; vraaggericht en vanuit de mogelijkheden van een gezin behandeld. Waar mogelijk wordt aan de start van het zorgtraject een gezin diagnostisch onderzoek ingepland om het hele gezin goed in kaart te brengen. Wij stellen ons flexibel op in de behandeling, indien strikt noodzakelijk kunnen wij ook een keer naar de cliënt of naar de school van een cliënt toe. Wij denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Dit maakt dat wij veel in contact zijn met verwijzers om te kijken welk aanbod de cliënt nodig heeft.

Het bijzondere aan het team in Amsterdam is dat wij aansluiten bij de cliënt, door een vraaggerichte aanpak waarbij wij denken in mogelijkheden. In een GGZ wereld waarbij veel in kaders wordt gedacht en of iets past binnen het behandelaanbod, kijken wij verder. Dit maakt dat wij nog toegankelijk zijn. Ons relatief kleine team zorgt dat wij flexibel kunnen denken omdat de lijntjes korter zijn.

Problemen die we behandelen

Bij ons werken mensen die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit

 • autismespectrumstoornis
 • ADHD
 • ODD (licht/secundair)
 • angststoornis
 • dwangstoornis
 • ontwikkelingsproblemen
 • ticstoornis
 • systeemproblematiek
 • stemmingsstoornis
 • persoonlijkheidsproblematiek
 • trauma
 • hechting
 • verslavingsproblematiek en eetproblematiek – alleen indien secundair aanwezig
 • kinderen in complexe scheidingssituaties – altijd in overleg

Methoden

Ouderbegeleiding en gezinsgesprekken, psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, behandeling met medicatie, geprotocolleerde behandelingen, en online hulp (via Youz online), groepen, dramatherapie, systeemtherapie en EMDR.

Problemen die Youz Amsterdam niet behandelt voor kind en jeugd:

 • Forse verslavingsproblematiek  - Brijder
 • Forse eetproblematiek
 • Genderproblematiek - Genderpoli Zaandam
 • Licht verstandelijke beperking
 • Crisisgevoelige situaties - Crisisdienst Zaandam buiten kantooruren, anders de huisarts

Ons team

Ons team bestaat uit diverse behandeldisciplines: klinisch psycholoog/psychotherapeut, (GZ)-psycholoog i.o. systeemtherapeut, (kinder-en jeugd) psychiater, basisarts/psychotherapeut, orthopedagogen, dramatherapeut en een secretaresse.

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist), een andere daarvoor bevoegde instelling of een buurtteam/gemeente. Er kan indien nodig vooraf altijd telefonisch overlegd worden met een psycholoog van de betreffende afdeling.

Een kind of jongere uit de omgeving van Amsterdam kan worden aangemeld via:

Voor overleg met Youz Amsterdam kind en jeugd belt u met 088 - 358 83 30.

Amsterdam ambulant Overschiestraat

Adres

Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam
088 358 83 30

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur