Amsterdam ambulant Overschiestraat

Amsterdam ambulant Overschiestraat

Youz Amsterdam biedt specialistische GGZ, na doorverwijzing van een arts, het Ouder- en Kindteam of een bevoegde instelling. Kinderen, jongeren (0 – 23 jaar) en hun gezinnen zijn bij ons welkom voor een behandeling van hun problemen of onderzoek. Dit kan via individuele therapie, gezinstherapie of groepstherapie. Ook bieden wij begeleiding voor de ouders. Uiteraard volgt er altijd eerst een intake en kijken we samen wat er nodig is.


Over ons

Wij werken op basis van het principe van de nieuwe GGZ; vraaggericht en vanuit de mogelijkheden van een gezin behandeld. Waar mogelijk wordt aan de start van het zorgtraject een gezin diagnostisch onderzoek ingepland om het hele gezin goed in kaart te brengen. Wij stellen ons flexibel op in de behandeling, indien strikt noodzakelijk kunnen wij ook een keer naar de cliënt of naar de school van een cliënt toe. Wij denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Dit maakt dat wij veel in contact zijn met verwijzers om te kijken welk aanbod de cliënt nodig heeft.

Het bijzondere aan het team in Amsterdam is dat wij aansluiten bij de cliënt, door een vraaggerichte aanpak waarbij wij denken in mogelijkheden. In een GGZ wereld waarbij veel in kaders wordt gedacht en of iets past binnen het behandelaanbod, kijken wij verder. Dit maakt dat wij nog toegankelijk zijn. Ons relatief kleine team zorgt dat wij flexibel kunnen denken omdat de lijntjes korter zijn.

Problemen die we behandelen

Bij ons werken mensen die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit

 • autismespectrumstoornis
 • ADHD
 • ODD (licht/secundair)
 • angststoornis
 • dwangstoornis
 • ontwikkelingsproblemen
 • ticstoornis
 • systeemproblematiek
 • stemmingsstoornis
 • persoonlijkheidsproblematiek
 • trauma
 • hechting
 • verslavingsproblematiek en eetproblematiek – alleen indien secundair aanwezig
 • kinderen in complexe scheidingssituaties – altijd in overleg

Methoden

Ouderbegeleiding en gezinsgesprekken, psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, behandeling met medicatie, geprotocolleerde behandelingen, en online hulp (via Youz online), groepen, dramatherapie, systeemtherapie en EMDR.

Problemen die Youz Amsterdam niet behandelt voor kind en jeugd:

 • Forse verslavingsproblematiek - Brijder
 • Forse eetproblematiek
 • Genderproblematiek - Genderpoli Zaandam
 • Licht verstandelijke beperking
 • Crisisgevoelige situaties - Crisisdienst Zaandam buiten kantooruren, anders de huisarts

Ons team

Ons team bestaat uit diverse behandeldisciplines: klinisch psycholoog/psychotherapeut, (GZ)-psycholoog i.o. systeemtherapeut, (kinder-en jeugd) psychiater, basisarts/psychotherapeut, orthopedagogen, dramatherapeut en een secretaresse.

i-psy Jeugd en Gezin

Opgroeien in een gemengd culturele omgeving is soms moeilijk. i-psy Jeugd en Gezin helpt jongeren met psychische problemen. Die problemen hebben vaak te maken met het opgroeien in twee culturen. We zien dat jongeren verschillen tussen de Nederlandse cultuur en die van de ouder ervaren. Psychische problemen worden in elke cultuur op een andere manier beleefd en aangepakt. Hier hebben wij tijdens onze behandeling aandacht voor. Iedereen die belangrijk is voor het succes betrekken we bij de behandeling.

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist), een andere daarvoor bevoegde instelling of een buurtteam/gemeente. Er kan indien nodig vooraf altijd telefonisch overlegd worden met een psycholoog van de betreffende afdeling.

Een kind of jongere uit de omgeving van Amsterdam kan worden aangemeld via:

Voor overleg met Youz Amsterdam kind en jeugd belt u met 088 - 358 83 30.

Amsterdam ambulant Overschiestraat

Adres

Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam
088 358 83 30

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur

Uitgelicht - online behandelen - groot

Professionele hulp. Live én online.

Professionele hulp. Live én online.

Snel hulp krijgen voor psychische klachten is belangrijk. Professionele hulp nodig? Zowel live als online. Benieuwd naar onze combinatie van online en live behandelingen?