Paginakop locaties

Leo Kannerhuis Oosterbeek Julianaweg Logeerhuizen

Leo Kannerhuis Oosterbeek Julianaweg Logeerhuizen

Het Leo Kannerhuis is er voor iedereen die een diagnose autisme heeft met daarnaast mogelijk andere psychiatrische-, of gedragsproblemen en waarvoor specialistische GGZ behandeling aangewezen is. Je kunt bij ons terecht als eerdere behandeling jou of jouw kind niet voldoende heeft geholpen.

Voor wie zijn we er

Leven met een kind met autisme in een gezin is intensief en dynamisch. Als jouw kind af en toe kan logeren, is dat prettig voor jullie als ouders en jouw gezin, maar ook voor je kind. Kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar met autisme én andere psychiatrische of gedragsproblemen kunnen bij onze logeerhuizen in Oosterbeek terecht. Dat kan gemiddeld een weekend per maand en drie vakantieweken per jaar.

Het Leo Kannerhuis heeft vier logeerhuizen op een overzichtelijk terrein met geschikte voorzieningen voor jongeren met autisme.Onze specialistische begeleiders zijn deskundig en goed getraind om kinderen met autisme te begeleiden. Jouw kind krijgt intensieve, individuele en groepsbegeleiding, waarbij er veel aandacht is voor sociaal functioneren. Uiteraard stemmen we van te voren met je af wat voor jouw kind werkt en wat zijn interesses zijn. Jouw kind delen we in een vaste groep in met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Bij elke groep hoort een vast kernteam van sociotherapeuten. Jouw kind krijgt een eigen slaapkamer en mag zijn eigen spullen meenemen. Uiteraard sluiten onze activiteiten aan bij wat kinderen, pubers en jongvolwassenen leuk vinden.

Aanmelden

Alleen erkende verwijzers kunnen bij ons aanmelden. Dit zijn de huisarts, de psychiater, de jeugdarts en de kinderarts. Daarnaast kunnen de sociale wijkteams en zorgloketten van de gemeenten naar ons verwijzen. Je kunt je niet zelf bij ons aanmelden.

Neem contact op met ons aanmeldbureau, tel. 026 339 74 36, of mail naar: aanmeldbureau@leokannerhuis.nl. Bij jouw gemeente kun je een beschikking voor logeren aanvragen. Zij zijn op de hoogte van de te volgen route.

Aanmeldcriteria

Voor logeren bij het Leo Kannerhuis gelden de volgende aanmeldcriteria:

  • De logé is vier jaar of ouder en woont bij ouder(s) / verzorger(s);
  • Er is sprake van een stoornis in het autistisch spectrum, vastgesteld middels de DSM-classificatie, door een (kinder- en jeugd-) psychiater en/of gz-psycholoog;
  • Eén van de intelligentiefactoren is 85 of hoger; de verbale én performale intelligentie zijn 70 of hoger.
  • NB. Als een logé een lagere intelligentie heeft, maar wel in staat is te logeren in een omgeving die niet specifiek is ingericht voor licht verstandelijk gehandicapten, dan kan de logé ook aangemeld worden.
  • De logé is in staat te functioneren in een groep van zeven tot acht deelnemers en kan deelnemen aan het programma.