Cliëntenraad Youz: 'Jullie ervaringen zijn van belang, laat het ons horen!'

'Jullie ervaringen zijn van belang, laat het ons horen!'

De cliëntenraadsleden horen graag waar jij tegenaan loopt en/of wat er beter kan. Dat kan bijvoorbeeld gaan over wachttijden, aanmelding, afspraken, behandeling, communicatie en andere onderwerpen. Jullie ervaringen zijn van belang om de zorg passend te houden en te verbeteren daar waar nodig.

Er zijn veel veranderingen in de jeugdhulp als gevolg van besluiten van de regering en de gemeente. Dat heeft uiteraard ook invloed in de zorg en behandeling.

Uiteraard zijn we ook benieuwd naar de dingen die goed gaan en waardevol zijn. Deze positieve ervaringen en signalen nemen wij mee in ons overleg met de directie.

In de nieuwe structuur voor de medezeggenschap krijgen diverse raden van voormalig De Jutters en voormalig Lucertis, als ook Dr. Leo Kannerhuis hun plek onder Youz.

Wil je meer informatie over het werk als cliëntenraadslid, wil je bijdragen aan het (nog) beter maken van de zorg?
Neem dan gerust contact met één van ons op, alvast dank!

Barbara Visser (voormalig De Jutters), b.visser@youz.nl en Antoinette Goes (voormalig Lucertis), a.goes@youz.nl ondersteuners cliëntenraad Youz