paginakop wie zijn wij

Samenwerkingen

Samenwerkingen

Het welzijn van het kind en het gezin staat bij ons altijd centraal. Daarom kijken we met een brede blik naar wat nodig is en werken we daarbij samen met partners binnen en buiten onze organisatie, zoals scholen, werkplekken en andere zorgaanbieders. Zo bieden we de best passende zorg voor het gezin.

Youz heeft per regio verschillende samenwerkingspartners en samenwerkingsverbanden. Soms in de vorm van een samenwerking met een juridische basis, soms in een samenwerking op basis van vertrouwen.

Sparq is een samenwerkingsverband tussen Youz, Kenter Jeugdhulp en de Hartekamp Groep

De huidige jeugdhulp kan én moet beter. Efficiënter, zonder lange wachttijden en onnodige doorverwijzingen. Het liefst via één betrouwbare zorgverlener en in de buurt. Youz heeft samen met Kenter Jeugdhulp en de Hartekamp Groep de krachten gebundeld, speciaal voor de jeugd in Zuid-Kennemerland en IJmond. Met elkaar als zorgaanbieders én met scholen, sportverenigingen, de gemeente en initiatiefnemers uit de wijk.

Sparq biedt éen voordeur met daarachter alle expertises. Samen met familie en naasten zorgen we ervoor dat jongeren tijdig de hulp krijgen die zijn nodig hebben. Zo snel, licht en preventief mogelijk. Zo lang, specialistisch en uitgebreid als nodig is. En zo dicht mogelijk bij huis.

Meer informatie kun je vinden op de Sparq website

Binnen Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg (IJZ) werken 28 zorgorganisaties samen om de jeugdhulp beter te maken. Door onze kennis, ervaring en middelen te bundelen kunnen we meer kinderen, jongeren en gezinnen helpen.

Iedere jeugdige in Zuid-Limburg kan optimaal thuis opgroeien. Dat is onze gezamenlijke belofte. Samen zorgen we ervoor dat iedere jeugdige die dat nodig heeft, samen met zijn naasten en familie, kan rekenen op passende zorg in de eigen omgeving. Zodat hij zelf kan groeien en zijn krachten en talenten kan benutten om verder te ontwikkelen.

Onze uitgangspunten:

  • Passende hulp: Elk kind, elke jongere en elk gezin krijgt de hulp die past
  • Snel: We zetten hulp snel in
  • Talent en krachten: We benutten de talenten en krachten van kinderen, jongeren en gezinnen
  • Eigen omgeving: We zetten lichte hulp in waar dat kan en specialistische hulp waar dat moet
  • Op maat: Onze hulp is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig

Meer informatie kun je vinden op de website van Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg.

rondomJou is een netwerkorganisatie van Youz, Xtra, Middin en Jeugdformaat.

Vanuit het samenwerkingsverband rondomJou in Den Haag richten we ons nog meer op kinderen, jongeren en gezinnen in de stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout en Leidschenveen-Ypenburg. rondomJou is actief in bijvoorbeeld Centra voor Jeugd en Gezin, in huisartsenpraktijken, op scholen en op politiebureaus. Naast basishulp biedt rondomJou ook specialistische jeugd- en opvoedhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen.  

Meer informatie kun je vinden op de website van rondomJou.

Vanuit het samenwerkingsverband ikXs-zorg, bieden wij kinderen, jongeren en hun omgeving tijdig de (mentale) hulp die zij nodig hebben in onder meer de regio’s Hart van Brabant, West-Brabant Oost, en West-Brabant West. Met één centrale, duidelijke voordeur en aanmeldproces, met als streven korte wachttijden.

We werken samen met jeugdzorgaanbieders DeGezinsManager, RIOzorg en Tatoran. De GezinsManager focust zich op een veilige en gezonde gezinssituatie, waarbij Praktijk Tatoran specialist is in complex trauma, verlieservaringen, hechting- en regulatieproblematiek en RIOzorg zich kenmerkt door een breed zorgaanbod (zowel basis- als specialistische ggz). Ook werken we intensief samen met onder andere collega aanbieders, scholen, huisartsen en wijkteams, voor een optimaal afgestemde preventieve en duurzame aanpak jeugdzorgaanpak in deze regio.

Meer informatie kun je vinden op de website van ikXs-zorg.