Componence Asset List

alcohol-medicatie.jpg
06 maart 2024

Alcohol & Medicatie bij 55-plussers

De training is bedoeld voor Rotterdamse zorgprofessionals die werken met 55-plussers.

Wat leert u tijdens deze training?

  • Kennis over de risico's van alcoholgebruik, met name in combinatie met bepaalde medicatie
  • Vaardigheden in het signaleren van (problematisch) alcoholgebruik in combinatie met medicatie
  • Vaardigheden voor het voeren van signaleringsgesprekken en het geven van psycho-educatie in de praktijk
  • Gesprekstechnieken die toegepast kunnen worden om de motivatie tot gedragsverandering te verhogen met betrekking tot alcohol gebruik in combinatie met medicatie

Waarom wordt deze training gegeven?

In 2021 overleden er 5,4 duizend mensen door een accidentele val. Dit is bijna twee keer zo veel als tien jaar geleden. Het doel van de training is om (problematisch) alcoholgebruik in combinatie met bepaalde medicatie te voorkomen, zodat er minder valincidenten plaats zullen vinden.

Duur

De training bestaat één bijeenkomst van een dagdeel van 3 uur. Indien u actief heeft deelgenomen aan de training ontvangt u een certificaat.

Cursusleiding

De trainer is een medewerker die werkt bij Antes Verslavingspreventie.

Kosten

Deze training is mogelijk gemaakt door gemeente Rotterdam en daardoor gratis voor alle professionals die werkzaam zijn in de gemeente Rotterdam.

Beschikbare locaties en datums

Rotterdam
Pieter de Hoochweg 14, 3024 BH Rotterdam
26 juni 2024
13:00 - 16:00 uur
Aanmelden
10 september 2024
13:00 - 16:00 uur
Aanmelden