Componence Asset List

Depressie bij jeugdigen

Tijdens deze 3 uur durende, interactieve, workshop krijgen deelnemers informatie en tools aangereikt die hen kan helpen bij het omgaan met jongeren die worstelen met somberheidsklachten en depressie. Wat is een depressie eigenlijk en hoe ontstaat het? Welke signalen zijn er bij kinderen en jongeren te zien? Hoe hangt dit samen met andere klachten, zoals angst? Op welke manier kunnen wij aansluiten bij deze jongeren en hoe helpen we hen het beste? Dit zijn allemaal onderwerpen die aan bod komen tijdens deze workshop.

Na de training:

  • Heb je kennis over depressie; wat is het? Hoe ontstaat het?
  • Herken je de signalen van stemmingsproblematiek bij jeugdigen en kun je hierover het gesprek aangaan. Dit is geoefend in (eigen) casuïstiek.
  • Heb je meer kennis over de samenhang met andere klachten, zoals angst.
  • Weet je wanneer en naar welke (verdere) hulp je kan verwijzen.

Doelgroep

Gezinscoaches van de buurtteams, jeugdverpleegkundigen, schoolmaatschappelijk werkers/ leerlingbegeleiders, POH-GGZ jeugd, docenten.

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers.

Datum en tijdstip

  • 11 april 2024 van 09:30 - 12:30 uur
  • 9 juli 2024 van 09:30 - 12:30 uur
  • 22 oktober 2024 van 09:30 - 12:30 uur    

Trainer(s)

De training wordt gegeven door de trainers van Youz Preventie

Accreditatie

3 punten. SKJ216415