Componence Asset List

Gehechtheid in de praktijk; ontstaan, signaleren en ondersteunen

Ieder kind bouwt een relatie op met zijn of haar primaire verzorgers. Deze band bepaalt hoe het kind zichzelf en de wereld om hem heen ervaart. Als hulpverlener heb je hier iedere dag mee te maken, maar wat observeer je in de praktijk om in te schatten of deze band tussen ouder en kind goed genoeg is? En wat kan je doen om deze ouder-kind relatie te ondersteunen? Binnen deze training wordt aandacht besteed aan het ontstaan van een hechtingsrelatie, het signaleren en ondersteunen van een verstoorde hechtingsrelatie.  

 

Na de training:

  • Heb je meer kennis en inzicht in het ontstaan van hechtingsrelatie tussen ouder en kind.
  • Kan je benoemen welke beschermende en risicofactoren van invloed zijn op deze ouder-kind relatie.
  • Heb je kennis om interventies in te zetten om risicofactoren te reduceren en het stressniveau in het gezin te verlagen.
  • Herken je signalen van een verstoring in de hechtingsrelatie en weet je wanneer doorverwijzing naar tweede lijn hulpverlening nodig is.
  • Kan je in de praktijk de ouder-kind relatie beter ondersteunen.

Doelgroep

Gezinscoaches van de buurtteams, jeugdverpleegkundigen, schoolmaatschappelijk werkers/ leerlingbegeleiders.

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers.

Datum en tijdstip

  • 16 april 2024 van 9:30-13:30 uur
  • 11 juni 2024 van 9:30-13:30
  • 15 oktober 2024 van 9:30-12:30 (online)

Trainers

De training wordt gegeven door de trainers van Youz Preventie.

Accreditatie

4 punten. SKJ216482