Componence Asset List

LHBTIQ+ en de GGZ

Van alle jongeren die binnen de queer doelgroep vallen, worstelt 50% ook met psychische klachten als somberheid en angst. Het is dan ook niet vreemd dat we in ons werk steeds vaker jongeren treffen die, naast hun ggz-problematiek, ook worstelen met gender- en/of seksualiteitsvraagstukken. Deze jongeren hebben niet altijd de tijd om te wachten op genderzorg; we weten hoe lang de wachtlijsten zijn voor deze doelgroep. Om professionals te ondersteunen beter aan te sluiten bij deze jongeren, is deze deskundigheidsbevordering ontwikkeld. Op een laagdrempelige en positieve manier krijg je als professional in 1,5 uur tijd praktische tips mee.

Na de training:

  • Heb je kennis over gender en seksualiteit; hoe vaak komt het voor, welke namen zijn er allemaal en wat is het belang van de juiste voornaamwoorden?
  • Herken je de signalen van problematiek bij deze jeugdigen en kun je hierover het gesprek aangaan.
  • Heb je meer kennis over de samenhang met andere klachten, zoals stemming en angst.
  • Weet je wanneer en naar welke (verdere) hulp je kan verwijzen.

Doelgroep

Gezinscoaches van de buurtteams, jeugdverpleegkundigen, schoolmaatschappelijk werkers/ leerlingbegeleiders, POH-GGZ jeugd, docenten

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers.

Datum en tijdstip

  • 1 juli 2024 van 19:30 - 21:00 uur (online)
  • 27 november 2024 van 09:30-11:00 uur

Trainer(s)

De training wordt gegeven door de trainers van Youz Preventie.

Accreditatie

Geen