Componence Asset List

LHBTIQ+ en ouders

Van alle jongeren die binnen de queer doelgroep vallen, worstelt 50% ook met psychische klachten als somberheid en angst. Het is dan ook niet vreemd dat we steeds vaker jongeren treffen die, naast hun ggz-problematiek, ook worstelen met gender- en/of seksualiteitsvraagstukken. Deze jongeren hebben niet altijd de tijd om te wachten op genderzorg; we weten hoe lang de wachtlijsten zijn voor deze doelgroep. Ook als ouder van een kind die in deze doelgroep valt komt er een hoop op je af. Voornaamwoorden, wachtlijsten, zorgen over (mentale) gezondheid en reacties vanuit de maatschappij. In de deze 1,5 uur durende online workshop geven wij ouders meer informatie over seksualiteit en gender en is er ruimte om ervaringen en zorgen met elkaar te delen.

Na de training:

  • Heb je kennis over gender en seksualiteit; hoe vaak komt het voor, welke namen zijn er allemaal en wat is het belang van de juiste voornaamwoorden?
  • Heb je kennis over het puberbrein en de samenhang hiervan met gender-, en/of seksualiteitsvragen.
  • Herken je de signalen van problematiek bij deze jeugdigen en kun je hierover het gesprek aangaan.
  • Weet je meer over de mogelijkheden voor lotgenotencontact en ondersteuning.

Doelgroep

Ouders/verzorgers van jeugdigen die binnen de LHBTIQ+ doelgroep vallen en daarnaast (beginnende) ggz-problematiek hebben.

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers.

Datum en tijdstip

  • 1 juli 224 van 19:30 - 21:00 uur
  • 4 november 2024 van 19:30 - 21:00 uur

Trainer(s)

De training wordt gegeven door de trainers van Youz Preventie.