Componence Asset List

Signaleren en ondersteunen van kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOV), en het gezin

Kinderen die opgroeien in een gezin waarvan een van de ouders, of soms beide ouders, psychische of verslavingsproblemen heeft/hebben, lopen een sterk verhoogd risico zelf in de toekomst psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblemen te ontwikkelen. Zo vroeg mogelijk preventief ondersteunen helpt om dit risico te verkleinen. Maar waar moet je dan op letten?

 

Na de training:

  • Heb je inzicht gekregen in de thema’s:  impact op het kind, psycho-educatie, processen binnen het gezin, steun bieden aan kinderen en ouders en grenzen/mogelijkheden als professional.
  • Heb je handvatten, tips en adviezen gekregen om in de praktijk de problematiek te signaleren, ondersteuning te bieden aan KOPP/KOV kinderen en de ouders.
  • Heb je vaardigheden om psycho-educatie te geven aan kinderen en ouders en in gesprek te gaan met kinderen en ouders.
  • Leer je wat de impact van de verschillende psychische en verslavingsproblematieken kan zijn op kinderen en ouders.

Doelgroep

Gezinscoaches van de buurtteams, jeugdverpleegkundigen, schoolmaatschappelijk werkers/ leerlingbegeleiders.
Professionals die nog niet bekend zijn met bovenstaande thema's of die behoefte hebben aan een opfristraining over KOPP/KOV.  

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers.

Datum en tijdstip

  • 4 april 2024 van 9:30 -15:30 uur
  • 21 november 2024 van 9:30 -15:30 uur

Trainer(s)

De training wordt gegeven door de trainers van Youz Preventie.

Accreditatie

5  punten: SK216483