Componence Asset List

Trauma bij kinderen, signaleren, begeleiden en verwijzen

Om passende hulp te bieden aan kinderen is het altijd van belang te onderzoeken of het kind één of meerdere ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt. Vervolgens zal afgewogen moeten worden in hoeverre het kind hulp nodig heeft om deze ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Dit is geen eenvoudige taak. Binnen deze training wordt aandacht besteed aan het signaleren van trauma, het begeleiden van deze kinderen en hun ouders en worden de verschillende mogelijkheden van behandeling besproken.

Na de training:

  • Heb je kennis over trauma: de verschillende vormen van trauma, het signaleren van trauma, traumasensitief werken en het verband tussen interpersoonlijk trauma en hechting.
  • Herken je de signalen van traumagerelateerde problematiek bij kinderen en kun je hierover op traumasensitieve wijze het gesprek aangaan met de ouders en kinderen. Dit is geoefend in (eigen) casuïstiek.
  • Weet je wanneer en naar welke (verdere) hulp je kan verwijzen.

Doelgroep

Gezinscoaches van de buurtteams, jeugdverpleegkundigen, schoolmaatschappelijk werkers/ leerlingbegeleiders.

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers.

Datum en tijdstip

  • 9 april 2024 van 10:00 -13:00 uur
  • 12 september 2024 van 10:00 -13:00 uur

Trainer(s)

De training wordt gegeven door de trainers van Youz Preventie.

Accreditatie

3 punten. SKJ210726