Nieuws detail paginakop

Actueel

nieuws-vrouw-webinar.jpg
20 februari 2023

“Impliciet leren bij autisme“, Kannerlezing 16 maart

Tijdens onze kindertijd ontwikkelen wij veel vaardigheden grotendeels door een automatische ofwel impliciete manier van leren. Impliciet leren refereert naar leren zonder de intentie om te leren wat leidt tot overwegend onbewuste kennis. Bij autismespectrumstoornis (ASS) is geopperd dat een probleem in impliciet leren ten grondslag ligt aan de moeilijkheden in sociaal communicatieve (en andere) vaardigheden. Ook is gesuggereerd dat het expliciete (bewuste) leersysteem overmatig wordt gebruikt, al dan niet ter compensatie van problemen in het impliciete leersysteem.

Bij een simpele taak kan dit expliciete leren een gunstig effect hebben, maar er wordt gedacht dat bij complexe situaties, zoals sociale situaties, het expliciete leren een negatief effect heeft. Er is veel onderzoek gedaan naar deze processen, waarbij de meeste onderzoeken aantonen dat impliciet leren (toch) intact is bij autisme. Echter bestaat er veel discussie, met name over hoe je impliciet leren goed kunt meten. Om een beter antwoord te kunnen geven op de vraag hoe impliciet en expliciet leren zijn ontwikkeld bij ASS, hebben wij in eigen onderzoek naast de standaardmetingen ook gebruik gemaakt van EEG-metingen. De bevindingen van ons onderzoek wijzen op een intact vermogen tot impliciet en expliciet leren bij ASS, maar een ander samenspel tussen deze systemen dan bij de normale ontwikkeling, waarbij er bij ASS een sterkere neiging is om expliciet te leren na de adolescentie. Deze onderzoeksbevindingen roepen interessante vragen op voor de klinische praktijk. Want als expliciet leren niet altijd gunstig uitpakt, hoe kunnen wij in de behandeling dan gebruik maken van het intacte impliciete leermechanisme bij ASS? En in hoeverre gebeurt dit eigenlijk al bij de minder verbale behandelvorm van vaktherapie?

Lezing in de Kannercyclus, donderdag 16 maart van 16.30 tot 18.30 uur over “Impliciet leren bij autisme“.

  • 1e spreker: Mw. dr. Fenny Zwart, psycholoog i.o. GZ-psycholoog, Behandelcentrum Jongeren Leo Kannerhuis in Nijmegen
  • 2e sprekers: Mw. Corina Golsteyn, beeldend therapeut Leo Kannerhuis en dhr. Jan van Berkel, muziektherapeut Leo Kannerhuis

Op locatie en online

Wil je de lezing bijwonen dan ben je van harte welkom in de Concertzaal, Rozensteeg 3 in Oosterbeek. Er is plek voor 50 gasten, dus meld je snel aan via: t.verbeek@leokannerhuis.nl

Je kunt de Kannerlezing ook online volgen. Registreer je van tevoren.

Programma

16.30-17.15      1e spreker
17.15-18.00      2e spreker
18.00-18.15      Discussie/Afsluiting

Kannercyclus

Sinds september 2009 organiseert het Leo Kannerhuis refereerbijeenkomsten in een cyclus van vier bijeenkomsten per jaar. Voor deze Kannercyclus nodigen wij gepromoveerde sprekers uit om over hun promotieonderzoek een referaat te houden. De Kannercyclus richt zich op psychiaters, psychologen, orthopedagogen en andere autismehulpverleners of belangstellenden.

In de referaten willen we een link leggen van het (wetenschappelijk) onderzoek naar de praktijk. Na elk referaat volgt een betoog van een 2e spreker waarin deze, vanuit de praktijk, is gevraagd om te reageren op het referaat en eventueel (kritische) vragen vanuit de praktijk te stellen.

Niet in de gelegenheid de livestream te volgen?

Via deze link is de lezing op een later moment terug te kijken. Accreditatie is aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen: FGzPt, NIP, NVVP, register Vaktherapie. Voor SKJ gaat accreditatie via NIP middels een bewijs van deelname. Dit bewijs kun je na afloop opvragen via t.verbeek@leokannerhuis.nl.